logo yeni

calisanlar2 copy

REFAKAT İZNİ KULLANIRKEN GÖREVİ DEĞİŞEN MEMURUN MAAŞI NASIL ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 15Bir yakınının sağlık sorunları nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden refakat izni kullanan memurun görevinde, izin süresi içinde de değişiklik olabilir.

Refakat izni kullanırken görevi değişen Devlet memuruna, yeni görevine başlayıncaya kadar geçecek sürede maaş ödemesinin hangi görevine göre yapılacağı konusunda farklı değerlendirmeler söz konusu olabilmektedir.

Refakat izni

Bakmakla yükümlü oldukları kişilerin veya bakmakla yükümlü olmasalar bile refakat etmediklerinde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinin ağır bir kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun süren hastalıklarının bulunması hallerinde, Devlet memurlarına talepleri üzerine refakat izni verilmektedir.

Usulüne göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna göre verilen refakat izninin süresi, aynı kişinin aynı hastalığından dolayı en çok 6 aya kadar (en çok 3 ay ve gerek görülmesi halinde yeniden 3 ay) olabilmektedir.

Öte yandan, refakat izni verilen memurun aylık ve özlük haklarının izin süresince korunacağı da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hüküm altına alınmıştır.

Refakat iznindeki memur görevden alınabilir mi?

Refakat izni kullanmakta olan memurun aylık ve özlük hakları izin süresince korunması yasal zorunluluk olmakla birlikte, izin süresi içinde memurun; görevinden alınarak daha alt bir unvana atanmasına veya daha üst bir göreve atanmasına ya da yer değiştirme suretiyle atanmasına engel bir hüküm ise bulunmamaktadır.

İzin kullanırken görevi değişenlere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunda;

-Aynı yerdeki görevlere atananların atama emrini tebellüğ ettikleri günü izleyen iş gününde, başka yerdeki görevlere atananların ise atama emrini tebellüğ ettikleri günden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş gününde işe başlamalarının zorunlu olduğu,

-Başka göreve atandıkları sırada izinli veya raporlu olan memurlara, izinli iken atamanın tebliğ edilmesi mümkün olmakla birlikte, göreve başlamaları için gerekli sürelerin bu izinlerin bitimi tarihinde başlayacağı,

-Başka yerdeki bir göreve atanan ve süresi içerisinde görevine başlayan memurun aylığının, işe başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödeneceği,

-Yasal izinlerini kullanmakta iken asıl görevi değişen memurun aylığının, izin süresi sonuna kadar eski görev yerinde kadro tasarrufundan ödeneceği,

-Aylığın, memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para olduğu; ek göstergenin ise belirtilen sınıf ve görevlerde bulunulduğu sürece ödemelerde esas alınacağı,

belirtilmiştir. Öte yandan, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; torba kadrolara atananların aylık ve diğer haklarının, yeni göreve başlama tarihinden itibaren ödenmesi gerekeceği ifade edilmiştir.

Refakat izni kullanırken görevi değişen memurun maaş durumu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun refakat izni, göreve başlama ve mali haklara ilişkin hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde;

**Refakat izni süresince, memurun aylık ve özlük haklarının korunacağı,

**Refakat izni kullanan memurun, izin süresi içinde görevinin değişebileceği,

**Refakat izni kullanan memura, başka bir göreve atamaya ilişkin emrin tebliğ edilebileceği,

**Refakat izni kullanırken başka bir göreve atanan memurun yeni görevine başlaması için gerekli sürenin, izin bitim tarihinden itibaren başlayacağı,

**Daha alt veya daha üst bir göreve atanan memurun aylığının, refakat izni süresince eski görevi esas alınmak suretiyle ödeneceği,

**Refakat izni bitiminde mehil müddeti kullanılması durumunda, mehil müddeti süresince memura eski görevine ilişkin mali haklar esas alınarak kadro tasarrufundan ödeme yapılacağı,

**Refakat izni kullanırken başka bir göreve atanan memurun, yeni görevinin mali haklarına, yeni görevine başlayacağı tarihte itibaren hak kazanacağı,

sonucuna ulaşmaktayız.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.