logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ EMEKLİLERE İKRAMİYE FARKI ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

emekliKendilerine emekli aylığı, adi malullük aylığı veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan Emekli Sandığı Kanunu iştirakçilerinden bazılarına, emekli olduktan sonra ikramiye farkı ödenebilmektedir.

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan 5434 sayılı Kanun iştirakçilerinden bazıları, almış oldukları emekli ikramiyesinin dışında; katsayı artışına ve ikramiye hesabına esas unsurlardaki değişmeye bağlı olarak hesaplanacak ikramiye farklarını da alabilmektedirler.

Bu konudaki düzenlemeye, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun “İkramiye” başlıklı 89 uncu maddesinde yer verilmiştir.

Emekli ikramiyesi ve ikramiye farkı

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu iştirakçilerden; emekli aylığı, adi malullük aylığı veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılanlara, ikramiye ödemesine esas her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı tutarında emekli ikramiyesi ödenmektedir.

İştirakçilerden; kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere veya vazife malullüğü aylığı bağlananlara ya da ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara bazı hallerde ikramiye farkı ödenir.

**Bu iştirakçilere; 5434 sayılı Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden 3 ay içinde emekli ikramiyesi hesabında kullanılan katsayılarda artış olması halinde bu artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ödenir. 3 ay içinde katsayılarda artış olmaması durumunda, takip eden 6 ay içinde katsayılarda yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları ödenir.

**Bu iştirakçilere; 5434 sayılı Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda (emekli ikramiyesini etkileyen unsurlarda) meydana gelecek artıştan (artışların aynı döneme ilişkin katsayı ile çarpımı ile hesaplanır) kaynaklı ikramiye farkları da ayrıca ödenir.

Öte yandan, emekli aylığı veya adi malullük aylığı ya da vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçilerin yukarıda belirtilen şekilde hesaplanacak ikramiye ve ikramiye farklarının tamamı da hak sahiplerine hisseleriyle orantılı olarak ödenir.

Örneğin;

2016 yılı Nisan ayı içinde yaş haddinden emekliye ayrılan bir memur, 1 Ocak 2016 itibariyle geçerli katsayılara göre emekli ikramiyesini alacaktır.

Bu kişinin emekli ikramiyesi 1 Temmuz 2016 itibariyle geçerli olacak katsayıya göre yeniden hesaplanacak ve almış olduğu ikramiye tutarından fazla çıkan kısım ilave olarak kendisine, ölmüş olması halinde ise hak sahiplerine ödenecektir.

Bu kişinin emekli ikramiyesi hesabında kullanılan unsurlardan herhangi birinde veya hepsinde (katsayılar hariç) 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olarak bir değişme olması durumunda, değişen unsur(lar)dan kaynaklı ikramiye farkı 1 Ocak 2017 tarihinde geçerli katsayılara göre hesaplanarak kendisine, ölmüş olması halinde ise hak sahiplerine ödenecektir.

Kendi isteğiyle emekli olanların ikramiye farkı

Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk sebebiyle veya yaş haddinden dolayı emekliye sevk edilenler, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ve ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlar dışında kalanlardan; emekli aylığı bağlananlara, adi malullük aylığı bağlananlara, toptan ödeme yapılanlara veya bunların hak sahiplerine katsayılardaki veya ikramiye hesaplama unsurlarındaki değişmelerden dolayı emekli ikramiyesi farkı ödenmez.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.