logo yeni

calisanlar2 copy

BABALIK İZNİ KULLANAN MÜHENDİSE EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

muhendisAylık maaşlarını alırken özel hizmet tazminatından yararlanan Devlet memurlarından bazılarına ödenen ek özel hizmet tazminatı, bazı hallerde kesilebilmektedir.

Ek özel hizmet tazminatlarından yararlanabilen Devlet memurları arasında, Başmühendis / Mühendis unvanlı kadrolarda görev yapanlar da yer almaktadır.

Mühendislerin ek özel hizmet tazminatı

Mühendisler, görev yaptıkları bölge, alan ve projeye göre bazı ek özel hizmet tazminatlarından yararlanabilmektedirler.

*Bölgeye göre ek özel hizmet tazminatı

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kalkınmada öncelikli yörelerde Başmühendis / Mühendis unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ek özel hizmet tazminatı da ödenmektedir.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, kalkınmada öncelikli yerleri 7 bölgede toplarken, bu bölgelerdeki yerlere (il/ilçe) sürekli görevle atanan Mühendislere de ilgili bölge için belirlenmiş oranda ek özel hizmet tazminatı ödenmesine hükmetmiştir.

 UNVAN Ek ÖHT Oranı ve Aylık Net Maaşa Etkisi  
1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge 7.Bölge
Başmühendis, Yüksek Mühendis, Mühendis %5 %15 %17 %19 %23 %28 %35
42 TL 126 TL 142 TL 159 TL 193 234 TL 293 TL

*Görev yapılan araziye göre ek özel hizmet tazminatı

Başmühendis / Mühendis unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için belli oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

Açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan her gün için Başmühendis / Mühendis kadro unvanlı personele, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranda ek özel tazminatı ödenir. Ödenecek ek özel hizmet tazminatının 3 ayda en çok hangi oranda olacağı da söz konusu Kararnamede belirlenmiştir.

Bu ödemenin yapılması kalkınmada öncelikli yörelerde çalışma şartına bağlı değildir.

UNVAN  Arazi Tazminatı Oranı ve Maşa Net Etkisi
Günlük 3 Ayda En Fazla
Başmühendis, Yüksek Mühendis, Mühendis %3 %60
25 TL 502 TL

*Büyük yatırım projelerinde çalışmaya bağlı ek özel hizmet tazminatı

1/4’ten aylık alan ve Başmühendis / Mühendis unvanlı kadrolarda görev yapan personelden, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalıştırılanlara, projelerde çalıştıkları sürece aşağıda %20 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebilir (idari görevlerde olan personelden burada söz edilmeyecektir). (Maaşa net etkisi 167 TL)

Bu şekilde tazminat ödenebilecek personel sayısına sınırlama getirilmiş olmasının yanı sıra, bu ödemenin yapılması kalkınmada öncelikli yörelerde çalışma şartına bağlı değildir.

Babalık izni kullanan mühendisin ek özel hizmet tazminatı

Başmühendis/Mühendis unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarına yukarda belirtilen ek özel hizmet tazminatlarının ödenebilmesi, ancak fiilen (bazı haller hariç) görevde olmaları halinde mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, eşi doğum yapan memura isteği üzerine 10 gün babalık izni verilmesine hükmetmiştir.

Bu çerçevede, fiilen çalışmaya bağlı ödenen ek özel hizmet tazminatının mazeret izni için bir istisna getirmemesi ve mazeret izninin bir türü olan babalık izninin kullanılması sırasında, ilgili personelin fiilen görev yaptığından söz edilemeyecek olması nedeniyle, bu izni kullanan Başmühendis/Mühendis unvanlı Devlet memurlarına bu izin süresince yukarıda belirtilen ek özel hizmet tazminatları ödenemeyecektir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.