logo yeni

calisanlar2 copy

666 SAYILI KHK’NIN EK ÖDEMEYE İLİŞKİN BİR HÜKMÜNÜN İPTALİ İSTENİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas8Kamu görevlileri arasındaki ücret dengesinin de sağlanması amacıyla, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2012 yılı başından itibaren uygulamaya konulan “ek ödeme” düzenlemenin bazı hükümlerinin iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülecek. Ek ödeme cetveli için tıklayınız …

Görülen bir davada, 666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 9. Maddenin üçüncü fıkrasının “Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.” şeklindeki ikinci cümlesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Sayıştay 2. Dairesi, söz konusu cümlenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan 2016 tarihinde yapacağı toplantısında, Sayıştay 2. Dairesinin talebini de görüşecek. Anayasa Mahkemesinin 7 Nisan 2016 tarihli gündemi için tıklayınız …

İptali istenen cümle neyi düzenliyor?

İptali istenen KHK hükmü, ilgili mevzuatı kapsamında personeline; döner sermaye ek ödemesi, fazla çalışma ücreti, ek ödeme veya tazminat gibi ödemeler yapılan kurumlarda, döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmamasına hükmediyor.

Ek ödeme yapılmayacak olan personel ve kurumlar ile konuya ilişkin ayrıntılar için tıklayınız… 

İptali istenen cümlenin yer aldığı fıkra (375 sayılı KHK, ek madde 9/3)

“Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz. Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.