logo yeni

calisanlar2 copy

666 SAYILI KHK’NIN BİR İBARESİNİN DE İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesi3Üst kurullarda 14/01/2012 tarihinden sonra “kurul üyesi” olarak görev alanlar hakkında uygulan ücret sisteminin, daha önce görevde bulunan kurul üyelerine göre farklı belirleyen düzenlemenin iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.

666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “… kurul üyesi…” ibarelerinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Sayıştay 8. Dairesi, söz konusu ibarelerin iptali istemi ile Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 16 Mart 2016 tarihinde yapacağı toplantıda, Sayıştay 8. Dairesinin talebini de görüşecek.

Düzenleme “kurul üyesi” unvanı için emsal belirliyor

666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde; 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlara14/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan kurul üyelerine her ne ad altında olursa olsun yapılacak ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarının “bakanlık müsteşar yardımcısı”na yapılan ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceğine ilişkin hüküm de yer alıyor.

İptale konu ibare, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kurul üyesi olarak görev yapanlar arasında ücret farklılığı olması sonucunu doğuruyor.

İptali istenen ibarenin yer aldığı düzenlemenin son hali

375 sayılı KHK: “EK MADDE 11-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;...

b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.