logo yeni

calisanlar2 copy

UZMAN İBARESİNİN UZMAN YARDIMCILARINI DA KAPSAYACAĞINA HÜKMEDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesi3Üst kurullarda ve diğer bazı kurumlarda 14/01/2012 tarihinden sonra uzman yardımcısı olarak görev alanlar hakkında ödenecek ücret konusundaki düzenlemeye ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulunda 15.1.2012 tarihinden sonra uzman yardımcısı olarak göreve başlayan bir personelin, bu tarihten önce işe başlayan aynı unvan ve görevdeki kişilerle mali haklarının eşitlenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, itiraz konusu kuralın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, 375 sayılı KHK'ye 666 sayılı KHK ile eklenen ek 11. maddenin birinci fıkrasının 6495 sayılı Kanunla değiştirilen (ç) bendinin iptalini talep etmişti. Söz konusu (ç) bendi, aynı fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personel hakkında uygulanacak ücretin belirlenmesine ilişkin hükümler içeriyor.

Dava, söz konusu (b) bendinde “uzman” ibresinin bulunduğu ve bu bentte “uzman yardımcısı” ibresinin yer almadığından hareketle, uzman yardımcılarının aynı fıkranın (ç) bendi kapsamında değerlendirilmesi üzerine açılmıştı.

Söz konusu (b) bendinde, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan “uzman” unvanlı meslek personeline yapılacak maaş ödemesinde, Başbakanlık uzmanlarının emsal alınacağı belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesi, uzmanlığın, uzman yardımcılığı ile başladığı, uzman yardımcılığının uzmanlığın ön aşamasını oluşturduğu, mali ve özlük haklarının belirlenmesinde uzmanların mali ve özlük haklarının esas alınması gerektiği, geçici bir statü olması nedenleriyle söz konusu (b) bendinde yer alan “...uzman..." ibaresinin, uzman yardımcıları hakkında da uygulanacak kural niteliğinde olduğu ve (ç) bendinin davada uygulanacak kural olamayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.

Öte yandan, söz konusu (b) bendinde yer alan “uzman” ibareleri, Anayasa Mahkemesi tarafından 3.12.2015 tarihinde iptal edilmiş bulunuyor.

Karar için tıklayınız …

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.