logo yeni

calisanlar2 copy

68/B’YE GÖRE ATANIRSANIZ MAAŞINIZ NE KADAR ARTAR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 25Derece yükselmesi yapabilmek için gerekli süreler beklenmeden, bazı şartlara sahip memurların ilk dört dereceli kadrolara atamasına imkan veren 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi uygulaması, ilgili memurların maaşlarında artışa sebep olmaktadır.

Derece yükselmesi ve 68/B uygulaması

Devlet memurlarının derecelerinin yükselmesi, normal şartlarda; üst derecelerden boş kadro bulunması, derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması ve kadronun tahsis edildiği görev için aranan nitelikleri taşıması halinde mümkün olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde düzenlenen ve “torba kadro” olarak da bilinen uygulama ile, memurların derece yükselmesinde aranan süre koşuluna bakılmaksızın, ilk dört dereceli kadrolara atama yapılabilmektedir.

Yükseköğrenim görmüş olup, atanacağı kadronun derece ve ek göstergesinin gerektirdiği hizmet süresine sahip olan memurlar, atama yapılacak derecede ilgili unvana ait boş kadro bulunması halinde kurumlarının takdiri ile 68/B uygulamasından yararlanabilmektedirler.

Ancak, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait ilk dört dereceli kadrolara 68/B uygulamasına göre atama yapılmamaktadır. Ayrıca, ilk 4 derecede kadro ihdasına izin verilmeyen unvanlarda bulunan memurlar da, söz konusu unvanlarda 68/B uygulamasından yararlanamamaktadırlar.

68/B uygulamasının aylık maaşa etkisi

Hakkında 68/B uygulanmak suretiyle ataması yapılan Devlet memurlarının aylık maaşları artar. Artışın miktarı ise atama yapılacak kadro unvan ve derecesine göre değişir.

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında atanan memurlar, atandıkları kadro derecesi için belirlenmiş olan ek gösterge, makam tazminatı, temsil/görev tazminatı gibi haklardan yararlandıkları gibi, aylık ücretleri de bu dereceler üzerinden ödenmektedir.

Aynı tarihte memuriyete başlayanlardan, bulunduğu unvanda 68/B kapsamında atananlar ile atanmayanlar arasında oluşacak maaş farkı konusunda bilgi olması amacıyla, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvan, hizmet yılı ve derecelere göre hazırladığımız tabloda aşağıda yer verilmiştir.

Yükseköğrenim mezunu olanlara göre yapılan değerlendirmede, 2016 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelerden hareket edilmiş ve 68/B kapsamında atanabilecekleri (eğitim ve hizmet süresi itibariyle) en üst dereceye göre hesaplama yapılmıştır.

68/B uygulamasının net maaşa etkisi

Unvan Hizmet yılı 68/B Uygulanmazsa 68/B Uygulanırsa Fark
Kadro/aylık D/K* Aylık net maaş Kadro/aylık D/K Aylık net maaş
Uzman (merkez kariyer) 10 4/2 4.855 TL 1/1 5.610 TL 755 TL
Vaiz 10 5/2 2.285 TL 1/1 2.590 TL 305 TL
Tekniker 10 5/3 2.692 TL 3/1 2.938 TL 246 TL
VHKİ 10 5/2 2.327 TL 3/1 2.541 TL 214 TL
Avukat 10 4/1 3.546 TL 1/1 3.720 TL 174 TL
Mühendis 10 4/2 3.779 TL 1/1 3.913 TL 134 TL
Öğretmen 10 5/2 2.612 TL Uygulanmaz 0 TL
Hemşire (mesleki lisans) 10 4/2 2.937 TL Uygulanmaz 0 TL
Ebe (mesleki önlisans) 10 6/3 2.675 TL Uygulanmaz 0 TL
Hizmetli 10 5/2 2.168 TL Uygulanmaz 0 TL

*10 hizmet yılında kazanılmış hak aylığının ulaşacağı derece/kademe tahmini olarak alınmıştır.

NOT:

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi  bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Döner sermayeden yararlanan personel için, emsali personele ödenen net ek ödeme miktarı tutarında sabit döner sermaye ödemesi dahil edilmiştir.

-Çalışılan bölge, yer ve kurumdan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.