logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN EK ÖDEME VE TAZMİNATLARININ KESİLMESİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesi26 Kasım 2014 tarihi itibariyle mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmemesini öngören düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

26 Kasım2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı “Türkiye Sağlık EnstitüleriBaşkanlığı Kurulmasıİle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda da bazı değişiklikler yapmıştı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, eklenen geçici 70 inci madde ile; Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, 26 Kasım 2014 tarihi itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmeyeceği hükme bağlanmıştı. Öte yandan, aynı kapsamda Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyelerine de üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmeyeceği düzenlenmişti.

Konuyla alakalı olarak açılan bir davada, söz konusu mevzuat hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu da ileri sürülmüş ve bu iddia Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından ciddi bulunarak Anayasa Mahkemesine başvurulmuştu.

Başvuruda, 2547 sayılı Kanunun geçici 70 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile üçüncü fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Anayasa Mahkemesi, 2547 sayılı Kanunun geçici 70 inci maddesinin iptali istenen hükümlerine ilişkin ilk değerlendirmesini 13 Ocak Çarşamba günü yapacak.

İptali istenen hükümler

“GEÇİCİ MADDE 70 – (1) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez. …

(3) Bu madde hükmü Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri hakkında da uygulanır. Ancak bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmez.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.