logo yeni

calisanlar2 copy

2016 YILI HARCIRAH VE ARAZİ TAZMİNATLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

harcirah 2Maliye Bakanlığı yayınladığı yazı ile 2016 yılının gündelik ve tazminat tutarlarının yeniden belirlendiğini bildirdi.

Geçici Bütçe Kanunu, 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde uygulanacak “Yurt içi Gündelik Miktarları” ve “Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatın Miktarı”nın 2015 yılında uygulanan tutarların %6,8 oranında artırılması suretiyle uygulanmasını öngörmüştü. Maliye Bakanlığı, bu düzenleme çerçevesinde “Yurt içi Gündelik Miktarları” ve “Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatın Miktarı”nı belirledi.

YURT İÇİ GÜNDELİK MİKTARLARI
UNVANLAR Gündelik   Miktarları (TL)
2015 2016
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 56,50 60,34
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,  Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 51,50 55,00
Memur ve Hizmetlilerden; 
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 43,00 45,92
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,00 42,72
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 40,05
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 33,00 35,24
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 32,00 34,18

Not:

-Ülke düzeyinde (1,3), bölge düzeyinde (1,1) ve il düzeyinde (0,9) teftiş denetim veya inceleme yapan denetim elemanlarının gündelikleri, "45,92 TL" esas alınarak hesaplanır.

-6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.

 
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNATIN MİKTARI
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL Tazminat   Miktarları (TL)
           2015               2016 
Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 13,00 13,88
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 12,50 13,35

Not: Arazi tazminatından yararlananlardan;

-Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında  çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

-Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Maliye Bakanlığının yazısı

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.