logo yeni

calisanlar2 copy

ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN EŞ NEDENİYLE MEMURUN MAAŞ ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas6Devlet memurlarına, ücret karşılığı aktif olarak çalışan eşlerinden dolayı aile yardımı yapılmamakta ve asgari geçim indirimi uygulanmamaktadır.

Eşinden dolayı aile yardımı almayan ve asgari geçim indiriminden yararlanmayan memur, eşi ücretsiz/aylıksız izne ayrıldığında söz konusu haklardan yararlanabildiğinden, 2016 yılının ilk altı ayında memurun maaşı, eşinin ücretsiz izin almasından dolayı 212,65 TL daha fazla olabilecek.

Ücretsiz/aylıksız izin kullanan eş nedeniyle aile yardımı

Herhangi bir sebeple (doğum, askerlik, eğitim ve diğer haller) aylıksız/ücertsiz izin kullanan ve bu dönem içerisinde menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eş nedeniyle, memur eş için aile yardımı alabilir.

Öte yandan, Sayıştay 3.Dairesinin 22.6.2000 tarih ve 74 sayılı Kararında da: "Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır." denilmiştir.

Bu itibarla, eşi aylıksız/ücretsiz izne ayrılan memur, bu durumu Aile Yardımı Beyannamesi düzenlemek suretiyle kurumuna bildirdiğinde, izleyen aybaşından geçerli olarak her ay maaşıyla birlikte eş için aile yardımı alabilecektir.

Ücret izin süresinin bitimini izleyen aybaşından itibaren de, eş için ödenen aile yardımı kesilecektir. Eş için ödenen aile yardımının kesilmesi için memurun yeniden beyanname vermesi gerekmekte ise de, eş için aile yardımı alınması amacıyla verilen beyannamede izin süresinin sona ereceği tarihin belirtilmiş olması durumunda, aile yardımının kesilmesi için yeniden beyanname verilmesine gerek olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Eş için ödenecek aile yardımının miktarı, 2134 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanıyor. 2016 yılı ilk altı ayı için belirlenen aylık katsayısına göre (olası enflasyon farkı artışı hariç) eş için ödenecek aile yardımının aylık net miktarı "187,94 TL" olacak.

Ücretsiz/aylıksız izin kullanan eş nedeniyle asgari geçim indirimi

Memurun ücretinden kesilen Gelir Vergisinden indirilen Asgari Geçim İndiriminin miktarı, ilgili memurun eşinin çalışıp çalışmama durumuna göre değişmektedir. Öte yandan, herhangi bir sebeple aylıksız/ücretsiz izin kullanan ve bu dönem içerisinde herhangi bir kurumda (resmi/özel) aktif ücretli olarak çalışmayan eş nedeniyle, memur hakkında asgari geçim indirimi uygulanabilmektedir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde, asgari geçim indirimi bakımından kimlerin çalışmayan eş kapsamında sayılacağından söz edilirken; emekli olan ya da serbest çalışan eşin çalışmayan eş olarak kabul edileceği, bir kurumda aktif ücretli olarak çalışan eşin ise çalışan eş kabul edileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, eşi aylıksız/ücretsiz izne ayrılan memur, bu durumu kurumuna bildirdiğinde, izleyen aybaşından geçerli olarak her ay maaşından kesilen gelir vergisine eşinden dolayı da asgari geçim indirimi uygulanacaktır.

Ücret izin süresinin bitimini izleyen aybaşında ise eş için uygulanan asgari geçim indirimi artık uygulanmayacaktır. Eş için yapılan geçim indiriminin izin bitiminde uygulanmaması için memurun yeniden kurumuna başvuruda bulunması gerekmekte ise de, indirimin uygulanması için yapılan yazılı başvuruda eşin izin süresinin sona ereceği tarihin de belirtilmiş olması durumunda, yeniden başvuruda bulunulmasına gerek olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Eş nedeniyle uygulanan asgari geçim indirimi miktarı, takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının %10 esas alınarak hesaplanmaktadır. 2016 yılına ilişkin asgari ücret rakamına göre, eşinden dolayı memur hakkında uygulanacak asgari geçim indiriminin miktarı "24,71 TL" olacak. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.