logo yeni

calisanlar2 copy

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ GEÇİCİ BÜTÇEDE NE KADAR OLDU?

Aktif . Yayınlanma Ücret

itfaiye1/1/2016-31/3/2016 tarihleri arasındaki 3 aylık döneme ilişkin “2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı” Meclis Başkanlığına sunuldu.

Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı, 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki (K) Cetveliyle belirlenen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti tutarlarının, 2016 yılı ilk 3 aylık döneminde %6,8 oranında artırılarak uygulanmasını öngörüyor.

Belediyelerin itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen görev yapan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, ilgili belediye meclisi kararıyla, Bütçe Kanunundaki belirlemeler çerçevesinde “aylık maktu fazla çalışma ücreti ödeniyor.

Geçici Bütçe Kanunu Tasarısının ilgili hükmünün teklif edildiği şekliyle kabul edilmesi durumunda, 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde, belediyelerin itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek “aylık maktu fazla çalışma ücreti” şu miktarlarda olacak olacak. (2015 yılı maktu çalışma ücretleri için tıklayınız …)

2016 yılı ilk 3 ayında, Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin miktarı ve ödeme usulü

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenecek.

Öte yandan, aylık maktu fazla çalışma ücreti alan personele, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik başkaca bir ödeme yapılmayacak.

Aylık maktu fazla çalışma ücretleri, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince; bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izinleri süresince; itfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince; yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödenmeye devam olunacak. Diğer hallerde ise, fiilen çalışılan sürelerde ve bu süreler ile orantılı olarak ödenecek.

Ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin miktarı, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

-10.000’e kadar olanlar için 231,76 TL’yi,

-10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 248,84 TL’yi,

-50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 275,54 TL’yi,

-100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 310,79 TL’yi,

-250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 370,60 TL’yi,

-1.000.001’den fazla olanlar için 430,40 TL’yi,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 430,40 TL’yi,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 572,45 TL’yi,

geçemeyecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.