logo yeni

calisanlar2 copy

YÖK YASA TASLAĞI İLE YENİ DENGESİZLİKLER Mİ YARATILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın açıklamaları ile kamuoyuna duyurulan yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağını üniversiteler bünyesinde çalışan memurlarımızın gözünden incelemeye çalıştık. Öncelikle henüz sadece taslak aşamasında bulunan bu çalışmanın tasarı haline dönüşmesinin bile uzun bir süreç gerektirdiğini ve bu sürecin sonunda tamamen rafa kaldırılabileceğini unutmamak gerekir.

Açıklamalarla birlikte YÖK‘ün sitesinden yayınlanarak tartışmalara açılan yeni taslağı incelediğimizde, devlet memurları arasında yeni ücret dengesizlikleri yaratma potansiyeline sahip olduğunu gördük. Bildiğiniz üzere kamuoyunda sürekli tekrarlanan ve siyasilerin ağzından sık sık duyduğumuz “eşit işe eşit ücret” prensibini hayata geçirme mantığı ile 666 sayılı KHK yayınlanmış ve başka dengesizlikler yaratsa da bir nebze olsun çalışanlar arasında bir denge oluşturulabilmişti. Ancak incelediğimiz taslak 666 sayılı KHK ile getirilmeye çalışılan dengeyi bozacak nitelikte hükümler içeriyor.

Taslağın 69 uncu maddesinin (13), (18) ve (19) uncu fıkraları ile döner sermaye gelirlerinden yararlandırılması düşünülen unvanlar ve ek ödeme oranları belirlenmiştir. Ancak aynı maddenin (22) nci fıkrasında yer alan “Onüçüncü, onsekizinci ve ondokuzuncu fıkraların kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılır ve bunlara bu madde uyarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz.” düzenlemesi ile döner sermayelere sahip üniversite çalışanları arasında farklı bir ücret rejimi oluşturulmaya çalışılmıştır.

Taslak bu açıdan bakıldığında hem üniversite çalışanları arasında, hem de üniversitede çalışan Devlet memurları ile diğer kamu kurumlarında istihdam edilen memurlar arasında yeni dengesizlikler yaratma potansiyeline sahip bulunmaktadır.

Yasa taslağının tamamına ulaşmak için tıklayınız

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.