logo yeni

calisanlar2 copy

1/10/2008’DEN ÖNCE VE SONRA İŞE GİRENLERİN MAAŞLARI ARASINDAKİ FARK MİKTARI VE NEDENİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 17Aynı unvan, derece ve hizmet süresinde olmalarına rağmen, memuriyete başlama tarihlerinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra olması durumuna göre, Devlet memurlarının net maaşları arasında farklılık bulunuyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Devlet memurlarının aylıklarından kesilen emekli keseneği kişi karşılığı (sigorta primi ve genel sağlık sigortası primi şahıs karşılığı) oranlarını ve bu kesintilere esas matraha dahil edilecek unsurları, göreve başlama tarihlerinin 1.10.2008’den önce ve sonra olması durumuna göre farklı belirlemiştir.

Prim kesinti oranları ile matrah hesabındaki farklılık ise, 1.10.2008’den önce ve sonra göreve başlamış olma durumlarına göre Devlet memurlarının aylık net maaşlarının da farklı olması sonucunu doğurmaktadır. Bu farkın miktarı, kadro unvanına ve aylık derecesine göre farklı olabilmektedir.

Kesenek/Prim miktarının belirlenmesine esas maaş unsurları ve kesinti oranları

Devlet memurlarından;

**1 Ekim 2008 öncesinde göreve başlayanların emekli keseneklerinin belirlenmesine esas gelir matrahı; Emekli Keseneğine Esas Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Kıdem Aylığı + Taban Aylık + (En yüksek devlet memuru aylığı X Ek göstergeye bağlı oran / 100) toplamından oluşmaktadır.  Bu şekilde hesaplanan matrah üzerinden, %16 oranında kişi kesintisi yapılmaktadır.

**1 Ekim 2008 ve sonrasında göreve başlayanların emekli keseneklerinin belirlenmesine esas gelir matrahı; Prim Kesintisine Esas Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Kıdem Aylığı + Taban Aylık + Tazminatlar (ek ve ilave tazminatlar hariç) + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı toplamından oluşmaktadır. Bu şekilde hesaplanan matrah üzerinden, %9 oranında sigorta primi ve  %5 oranında da genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam %14 oranında kişi kesintisi yapılmaktadır.

7 yıl hizmeti bulunan bazı memurların 15 Aralık 2015 maaşları arasındaki fark 

2008 yılında 1 Ekim tarihinden önce Devlet memuriyetine başlayanlar ile aynı yıl Ekim ve Kasım aylarında göreve başlayanlar, normal koşullarda; eğitim durumları ile kadroları aynı ise aylık derece/kademeleri de aynı olacak ve 15 Aralık 2015 maaş hesabı yapılırken kıdem süreleri 7 yıl olarak alınacaktır.

Bu çerçevede, 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra göreve başlamanın aylık maaşa etkisini görmek bakımından, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı (lisans mezunu) bazı personele ait 15 Aralık  2015 aylık net maaş (%15 gelir vergisi oranıyla) bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Unvan Derece Kademe Hizmet Yılı Aylık Net Maaş (15 Aralık 2015
01/10/2008 öncesi işe giren 01/10/2008 sonrası işe giren
Hizmetli 7/2 7 1.990 TL 2.031 TL
Memur 7/2 7 2.100 TL 2.136 TL
VHKİ 7/2 7 2.139 TL 2.175 TL
Bilgisayar İşletmeni 7/2 7 2.147 TL 2.182 TL
Öğretmen 7/2 7 2.382 TL 2.366 TL
Vaiz 7/2 7 2.423 TL 2.402 TL
Sosyolog 7/2 7 2.480 TL 2.475 TL
Hemşire (mesleki lisans) 6/2 7 2.583 TL 2.579 TL
Polis Memuru 6/2 7 2.699 TL 2.677 TL
İstatistikçi 6/2 7 2.856 TL 2.825 TL
Avukat 6/1 7 3.138 TL 3.100 TL
Defterdarlık Uzmanı 6/2 7 3.251 TL 3.199 TL
Maarif Müfettişi 6/2 7 3.272 TL 3.220 TL
Mühendis 6/2 7 3.329 TL 3.271 TL
Uzman (merkez-kariyer) 6/2 7 4.236 TL 4.184 TL

Not: Hesaplamada;

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar(eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

*Toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi ve sendika aidatı dikkate alınmamıştır.

*Gelir Vergisi oranı %15 uygulanmıştır.

*Sabit döner sermaye ödemeleri (yararlananlar için) dahil edilmiştir.

*Kazanılmış hak aylık derece/kademeleri ile kesenek/prim kesintilerine esas derece/kademelerinin aynı olduğu varsayılmıştır.

*Çalışılan kurum ve yerden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

*Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri dikkate alınmamıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.