logo yeni

calisanlar2 copy

2016 YILINDA KİMLERİN YABANCI DİL KURS ÜCRETİNİ KURUMLARI ÖDEYECEK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

personelKamu görevlilerinden bazılarının, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde katılacakları yabancı dil kurslarına ait ücretlerin bir kısmı kurumları tarafından karşılanmaktadır.

Yabancı dil kurs ücretlerinin, hangi hallerde ve hangi personele ne miktarda ödeneceği, ilgili mali yıl bütçe kanununda düzenlenmektedir. Bu kapsamda, TBMM’ye sevk edilmiş olan 2016 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında da konuya ilişkin belirleme yapılmıştır.

Yabancı dil kurs ücretlerinin bir kısmı karşılanacak personel

2016 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan belirlemelere göre;

-Kurumların üst yönetim görevlilerinin,

-İlgili mevzuatları gereği mesleğe özel yarışma sınavıyla (özel kanunlarla bu mesleklere atananlar dahil) atanmış olanların,

-İç denetçilerin,

-Uzmanlık programlarına ve mesleki eğitimlere devam için ön şart olarak yabancı dil kurslarına katılmaları gerekenlerin,

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarında görevlendirilenlerin,

-İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerden yurt dışında zorunlu olarak yabancı dil kurslarına katılmaları gerekenlerin

katılacakları yabancı dil kurslarına 2016 yılında ödeyecekleri ücretin bir kısmı kurumları tarafından kendilerine ödenebilecek.

Kurs ücreti hangi hallerde ödenecek?

Yabancı dil kurs ücretinin bir kısmı ödenebilecek olan kamu personelinin (TSK’nın yurtdışı kadrolarında görevlendirilenler ile lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenler hariç) bundan yararlanabilmesi için; kurslara normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde katılmaları, kursa katılmalarının ilgili veya bağlı olunan bakanın onayıyla uygun görülmesi, devam edecekleri kursun yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş kurslardan veya üniversiteler tarafından açılmış dil kurslarından olması gerekiyor.

TSK’nın yurtdışı kadrolarında görevlendirilenlere yabancı dil kurs ücretinin bir kısmının ödenebilmesi için, personelin; Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek dillerle ilgili bir kursa gidiyor olması ve 2016 yılında kursa gönderilmesi uygun görülen 120 kişi arasında bulunması gerekecek.

İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında yabancı dil kurslarına katılmaları zorunlu olabilir.

Dil kursu ücretinin ne kadarı ödenecek?

Yabancı dil kurs ücretleri kurumları tarafından karşılanabilecek olan kamu personelinin, 2016 yılı içinde katılacakları yabancı dil kurslarına ödeyecekleri ders ücretlerinin %60’ı (gelir vergisi kesintisi yapılmaksızın) kurumları tarafından karşılanacak.

Ancak, 2016 yılı içerisinde ödenecek kurs ücreti, personel başına aylık 500 TL’yi geçemeyecek.

Öte yandan, daha önceki yıllarda katıldıkları yabancı dil kurs süreleri (kurumlarınca ücret ödenen süreler) de dahil olmak üzere, bir personele en çok 9 ay için yabancı dil kurs ücreti ödenebilecek.

Bunların yanı sıra, ilgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kurslarının, sömestre esasına göre olması halinde bir sömestre, sömestre esasının bulunmadığı hallerde 3 aya kadar olan giderleri kurumları tarafından karşılanacak.

Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da yukarıdaki esaslar uygulanacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.