logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ PERSONELİN YAPACAĞI FAZLA ÇALIŞMA DAHA KIYMETLİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calismaKamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri dışında fazla çalışma yaptırılan personelden bazılarına; toplu sözleşme ve bütçe kanunu hükümleri ile diğer bazı yasal düzenlemelere dayanılarak fazla çalışma ücreti ödenmekle birlikte, fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülen personele ödenen saat başı fazla çalışma ücretinin miktarı farklılık göstermektedir.

Meclise gönderilen 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, 2016 yılında fiilen fazla çalışma yapacak kamu personeline ödenecek saat başı fazla çalışma ücreti miktarlarına ilişkin hükümler de yer alıyor. Fazla çalışma ücreti ödemesiyle ilgili olarak; Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan hükümler, Toplu Sözleşmenin 2016 yılına ilişkin hükümleri ve diğer yasal düzenlemelerdeki bazı hükümleri bir arada değerlendirdiğimizde, her personelin yaptığı fazla çalışmanın saat başı maddi karşılığının aynı olmadığını görmekteyiz.

2016 yılında hangi personelin saat başı fazla çalışma ücreti ne kadar?

2016 yılında fazla çalışma yaptırılması durumunda kendilerine fazla çalışma ücreti ödenebilecek olan personelden bazılarının saat başı fazla çalışma karşılığı alacağı ücretler şöyle olacak:

Fazla Çalışma Yaptırılan Personel Saat Ücreti
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personel 8,65 TL
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale eden veya yangın nöbeti (merkez teşkilatında bu nöbeti tutanlar dahil) tutan memur ve sözleşmeli personel. 8,65 TL
Kültür ve sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görev yapan sözleşmeli sanatçılar 8,65 TL
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işlerinde çalışan personele 7,13 TL
Cami ve mescitlerde dini bayramlarda görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar 6,92 TL
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel 6,92 TL
Adlî yargıdaki ilk derece mahkemeleri (hukuk ve ceza mahkemeleri) ile bölge adliye mahkemelerinden iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olanlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personel 5,19 TL
Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görev yapan öğretim elemanları ile idari personel 5,19 TL
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel 5,19 TL
Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel 5,19 TL
Kültür ve sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görev yapan sözleşmeli sanatçılarla birlikte zorunlu olarak çalışan diğer kamu görevlileri 5,19 TL
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezlerinde görevli memurlar ile sözleşmeli personel 5,19 TL
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele 5,19 TL
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel 5,19 TL
Elektrik Üretim A.Ş’ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik santrallerinde görev yapan personel 5,19 TL
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK kapsamında fazla çalışma yaptırılan personel 5,19 TL
Cami ve mescitlerde ulusal ve resmi bayram günlerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar 5,19 TL
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görevli memur ve sözleşmeli personel 3,46 TL
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan (yönetici ve öğretmenler hariç) memurlar 3,46 TL
Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görevli MEB idari personeli 2,97 TL
Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere görevlendirilenler 2,97 TL
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görevli personel ile Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı ile birlikte çalışan personel 1,82 TL
Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görev yapan şoförler 1,82 TL
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personel 1,73 TL
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan personel 1,73 TL
Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenler 1,73 TL

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.