logo yeni

calisanlar2 copy

YOLLUK (GÜNDELİK) MİKTARLARI 2016 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

harcirahMeclise sevk edilen 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı eki (H) Cetvelinde, 2016 yılına ilişkin gündelik miktarları ile arazi üzerinde çalışanlara verilen tazminat miktarları da yer alıyor.

Kanun Tasarısının ekindeki (H) Cetvelinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, gündelik miktarları 2015 yılına göre en çok 3,5 TL artarken, artış miktarı bazı personel için 2,5 TL olacak. Arazi tazminatındaki artış ise sadece 1 TL olacak.

2016 yılında uygulanacak “Yurt içi Gündelik Miktarları” ve “Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatı Miktarı” ile, bu miktarların 2015 yılına göre ne kadar artacağını görebilmek amacıyla memurunyeri.com olarak hazırladığımız karşılaştırmalı tablo şöyle:

YURT İÇİ GÜNDELİK MİKTARLARI
UNVANLAR Gündelik   Miktarları (TL)
2015 2016
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 56,50 60,00
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,  Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 51,50 55,00
Memur ve Hizmetlilerden; 
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 43,00 46,00
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,00 43,00
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 40,00
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 33,00 35,50
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 32,00 34,50

Not:

-Ülke düzeyinde (1,3), bölge düzeyinde (1,1) ve il düzeyinde (0,9) teftiş denetim veya inceleme yapan denetim elemanlarının gündelikleri, "46,00 TL" esas alınarak hesaplanır.

-Yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, ilgililer için belirlenen gündeliklerin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

 
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNATIN MİKTARI
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL Tazminat   Miktarları (TL)
           2015               2016 
Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 13,00 14,00
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 12,50 13,50

Not: Arazi tazminatından yararlananlardan;

-Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında  çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

-Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

Not: 2016 harcırah ve arazi tazminatlarına ilişkin güncellenmiş haberimize bakabilirsiniz.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.