logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE YAPILACAK ZAM MİKTARI BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calisma3Kurumları tarafından mesai saatleri dışında fazla çalışma yaptırılan Devlet memurlarına 2015 yılında 1,63 TL tutarında ödenen saat başı fazla çalışma ücreti, 2016 yılında 10 kuruş artacak.

Meclise gönderilen 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2016 yılında fiilen fazla çalışma yapacak kamu personeline ödenecek saat başı fazla çalışma ücretinin 1,73 TL olmasını öngörüyor.

Kanun Tasarısının fazla çalışma ücretine ilişkin hükümleri mevcut şekliyle yasalaşırsa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma yaptırılacak personele, 2016 yılındaki çalışmaları karşılığında saat başı fazla çalışma ücreti olarak 2015 yılına göre “10 kuruş” artışla 1,73 TL ödenecek.

Öte yandan, bu yıl imzalanan Toplu Sözleşmede bazı personele 2016 ve 2017 yıllarında fazla çalışma karşılığı ücretin nasıl ödeneceği düzenlenmiş bulunuyor. Ayrıntılar için tıklayınız ...

Özel kalem personeli ve makam şoförlerine 11 kuruş zam

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görevli personele (makam şoförleri dahil), 2016 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ve ayda 90 saati geçmemek üzere, makam onayına istinaden saat başına 1,82 TL ödenecek.

Bazı idarecilerle çalışan personel 20 kuruş zam

Bazı idarecilerle birlikte çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, 2015 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ve ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 1,82 TL ödenecek. (Her bir makamda çalışanlara ödenecek fazla çalışma ücretinin aylık toplamı 450 saati geçemeyecek)

Birlikte çalışılacak söz konusu makamlar şunlar: Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu personeline 10 kuruş zam

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, 2016 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ve ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 1,73 TL ödenecek.

Toplu sözleşme hükümleri gereği, bu personelin fazla çalışma ücreti bir kat artırımlı (3,46 TL olarak) ödenecek.

Diğer bazı personelin fazla çalışma ücretine yapılan zam

**Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere, 2016 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ve ayda 60 saati geçmemek üzere, saat başına 1,82 TL ödenecek. (19 kuruş zam)

**Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilenlere, 2016 yılında ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 2,97 TL ödenecek. (17 kuruş zam)

**Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personele, 2016 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ve ayda 60 saati geçmemek üzere, saat başına 1,73 TL ödenecek. (10 kuruş zam)

**Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), 2016 yılında ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 2,97 TL ödenecek. (17 kuruş zam)

**Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenlere, 2016 yılında ayda 90 saati aşmamak üzere, saat başına 1,73 TL ödenecek. (10 kuruş zam)

**Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 7,13 Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilecek.

399 sayılı KHK ve özel kanunlar gereği yapılan fazla çalışmalar karşılığı ücret

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve özel kanunlarında fazla çalışma saat ücretlerinin bütçe kanunlarıyla belirlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, 2016 yılında fiilen yapılacak fazla çalışmalar için saat başı 1,73 TL ücret ödenecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.