logo yeni

calisanlar2 copy

İTFAİYE VE ZABITA PERSONELİ 2016 YILINDA NE KADAR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

itfaiyeBelediyelerin itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen görev yapan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, ilgili belediye meclisi kararıyla 2016 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücreti miktarları, Meclise sunulan 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında yer aldı.

Kanun Tasarısının (K) Cetvelinde yer alan belirlemenin mevcut şekliyle kabul edilmesi durumunda, itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personelin 2016 yılı “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödemeleri şu şekilde olacak. (2015 yılı maktu çalışma ücretleri için tıklayınız …)

2016 yılında Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin miktarı ve ödenme usulü

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek

hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenecek.

Öte yandan, aylık maktu fazla çalışma ücreti alan personele, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik başkaca bir ödeme yapılmayacak.

Aylık maktu fazla çalışma ücretleri, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince; bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izinleri süresince; itfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince; yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödenmeye devam olunacak. Diğer hallerde ise, fiilen çalışılan sürelerde ve bu süreler ile orantılı olarak ödenecek.

Ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin miktarı, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

-10.000’e kadar olanlar için 230 TL’yi,

-10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 247 TL’yi,

-50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 274 TL’yi,

-100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 309 TL’yi,

-250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 368 TL’yi,

-1.000.001’den fazla olanlar için 428 TL’yi,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 428 TL’yi,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 569 TL’yi,

geçemeyecek.

2016 yılının ilk 3 aylık döneminde uygulanacak miktarlar için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.