logo yeni

calisanlar2 copy

ÜST KURULLARDAKİ BAZI PERSONELİN ÜCRET DÜZENLEMESİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesiÜst kurullarda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan personel hakkında uygulanacak ücret sisteminin, daha önce görevde bulunan personele göre farklı belirlenmesini öngören düzenlemenin iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.

Açılan bir davada, 666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan İstanbul 4. İdare Mahkemesinin istemi, Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 2015 tarihli toplantısında esastan karara bağlanacak.

İptali istenen düzenleme üst kurulların bazı personeline emsal belirliyor

666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların kadro ve pozisyonlarına14/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline her ne ad altında olursa olsun yapılacak ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarının; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına yapılan ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceğine hükmedilmişti.

Bu düzenleme, 12.1.2012 günlü tarihli ve 6266 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle kısmen değiştirilmiş ve madde kapsamındaki kurumlar arasına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da dahil edilmişti.

Bu düzenleme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) aynı unvanda görev yapan personelin farklı ücret almaları sonucunu doğurmaktadır.

Anayasa Mahkemesi daha önce bu yöndeki bir talebi reddetmişti

Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istenen söz konusu düzenleme daha önce de Anayasa Mahkemesi gündemine gelmiş ve bu düzenlemenin 6266 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle değiştirilmiş olması gerekçesinden hareketle, konusu kalmayan bu bende ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA 27.12.2012 tarihinde oybirliği ile karar verilmişti. Anayasa Mahkemesinin Esas: 2011/139, Karar 2012/205 sayılı bu kararı 10 Ekim 2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 2015 tarihli toplantısında da bu yönde karar çıkabilir.

Düzenlemenin son hali

375 sayılı KHK , Ek Madde 11: “EK MADDE 11-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;...

b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.