logo yeni

calisanlar2 copy

MAAŞINIZ HATALI HESAPLANIYOR OLABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas230 Eylül 2008 tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurlarından bazılarının emekli keseneği (sigorta primi) matrahının hesaplanmasında yapılan hatalar, ilgililerin maaşlarını eksik almasına neden oluyor.

Devlet memurlarının aylık ücretlerinden emekli keseneği (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi) de kesilmektedir. Ancak, 30 Eylül 2008 tarihinden sonra memuriyete giren bazı personelin prime esas kazançlarına (emekli keseneği matrahına)dahil edilecek/edilmeyecek “tazminatlar” konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşandığı ve bazen bu memurların maaş hesabında yanlışlıklar yapıldığı da görülmektedir. (Bu yazımızda sadece 30 Eylül 2008 tarihinden sonra işe giren memurların tazminatlarından söz edilecektir.)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki düzenleme

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun, 1.10.2008 tarihi ve sonrasında işe giren memurların prime esas kazançlarının nasıl hesaplanacağını düzenlerken, 80 inci maddesinde Devlet memurlarının prime esas kazançlarına;

-Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Denetim Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatının dahil edileceğini,

-Bölge,kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatların ise dahil edilmeyeceğini

hükme bağlamıştır.

Kanunun 81 inci maddesinde de, memurların prime esas aylık kazançları üzerinden toplam %14 oranında prim kesileceği belirtilmiştir.

Tazminatlardan emekli keseneği (sigorta primi) kesilmesi

30 Eylül 2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurların prime esas kazançlarına (emekli keseneğine esas matrah) yararlandıkları bazı tazminatlar dahil edilirken bazı tazminatlar ise dahil edilmemektedir. Bu tazminatların hangilerinin prime esas kazanca dahil edileceği konusunda ise uygulamada bazen tereddüt yaşanabilmektedir.

**Prime esas kazanca (kesenek matrahına) dahil edilecek tazminatlar:

Devlet memurlarının, hizmet sınıflarına ve görev unvanlarına göre yararlanabildikleri tazminatlardan; Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Denetim Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Makam Tazminatı, Temsil Tazminatı ve Görev Tazminatı ilgililerin prime esas kazançları toplamına dahil edilmektedir.

**Prime esas kazanca (kesenek matrahına) dahil edilmeyecek olan tazminatlar:

Yukarıda belirtilen tazminatların yanı sıra Devlet memurlarına ek/ilave/ayrıca ödenen tazminatların (çalışılan bölge, kurum, birim ve yer ile görevin niteliği ve benzeri kriterlere bağlı olarak ödenen)ise ilgililerin prime esas kazançları toplamına dahil edilmemesi gerekmektedir. Ancak, bu tazminatlardan bazılarına maaş bordrosunda asıl tazminatlarla birlikte yer verildiği ve böylelikle prime esas kazanç toplamına dahil edildiği görülebilmektedir. Bu durum ise, memurun net maaşının daha fazla azalmasına neden olmaktadır.

Prime esas kazanca dahil edilmeyecek tazminatlardan bazılarına memurunyeri.com olarak aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

İlgili memurlar Tazminat türü
-Teknik Hizmetleri Sınıfı personeli -Çalışılan bölgeden kaynaklı ödene ek tazminat
-Büyük yatırım projelerinden dolayı ödenen ek tazminat
-Açık alanlarda çalışmalarından dolayı ödenen ek tazminat
-Ekonomi alanında yüksek lisans görmüş ekonomistlere ödenen ilave özel hizmet tazminatı
-Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli -Çalışılan bölgeden kaynaklı ödene ek tazminat
-İl ve ilçe merkezlerine en az 10 km mesafede olan yerlere atananlara ödenen ilave özel hizmet tazminatı
-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı personeli -Bazı okullarda ve branşlarda görev yapan öğretmenlere ödenen ilave eğitim öğretim tazminatı
-Uzman öğretmen ve başöğretmenlere ödenen ilave eğitim öğretim tazminatı
-Din Hizmetleri Sınıfı personeli -Uzman vaiz, uzman imam-hatip, Kur’an kursu uzman öğreticisi,başmüezzin, başvaiz, başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara ilave olarak ödenen din hizmetleri tazminatı
-Adalet Hizmetleri Sınıfı personeli -Cezaevleri ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinde görevli olan personele (Cezaevi Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru ile İnfaz ve Koruma Memuru) ilave olarak ödenen adalet hizmetleri tazminatı
-Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli -Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Çevik Kuvvet ŞubeMüdürlüklerine ait kadrolarda fiilen görev yapanlara ilave olarak ödenen emniyet hizmetleri tazminatı
-Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı personeli -Kaymakamlık unvanınıkazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında görevyapanlar ile Merkez Valilerine ilave olarak ödenen mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı
-Tüm hizmet sınıflarındaki personel -Yabancı Dil Tazminatı

Prime esas kazancın hatalı olarak fazla hesaplanması memuru ve kurumunu zarara uğratıyor

Memurların sosyal güvenlik primlerine esas kazançlarına (kesenek matrahına) hatayla fazladan unsur dahil edildiğinde, hem memurun aylık maaşından fazladan kesinti yapılmış olmakta ve hem de işverenden kesilen pay yüksek hesaplanmış olmaktadır.

Prime esas kazanca dahil edilmemesi gereken maaş unsurlarının da dahil edilmesi suretiyle fazladan prim kesilmiş olması ve bunun farkedilmesi durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumuna fazladan ödenen keseneklerin (kişi ve kurum), ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumundan talep etmeleri ve iade edilecek tutarın kişi kesintileri kısmının ilgili memurlara ödenmesi gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.