logo yeni

calisanlar2 copy

AYBAŞINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYAN MEMURA AİLE YARDIMI ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

aileİlk defa veya yeniden atanma ya da aylıksız izin dönüşünde aybaşından (ayın 15’inden) sonra göreve başlayan memurların ilk maaşları kıst olarak hesaplanmakta ve izleyen ayın maaşıyla birlikte ödenmektedir.

Devlet memurlarının, ayın 15’inden sonra ve izleyen ayın 15’inden önce göreve başladıkları durumlarda, kıst maaşları hesaplanırken, aile yardımı ödeneğinin bu hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceği konusunda tereddüt oluşabilmektedir.

Kıst maaş ödemesinde aile yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

-Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenmekte, emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde ise o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmamaktadır.

-“Aybaşı” ibaresi, Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri bakımından ayın 15'i olarak anlaşılmaktadır.

-Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenmektedir.

-Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanmaktadırlar.

-Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya bazı hallerin (aile yardımından yararlanma hakkını kaybetmesine neden olacak) meydana gelmesini takip eden aybaşından itibaren kaybetmektedirler.

-Aybaşından sonra görevden ayrılanlara maaşlarıyla birlikte ödenmiş olan aile yardımı geri alınmamaktadır.

657 sayılı Kanundaki bu düzenlemeleri birlikte değerlendirdiğimizde; aybaşından sonra göreve başlayan ve izleyen aybaşına kadar geçecek süre için haklarında kıst maaş hesaplaması yapılan Devlet memurlarının bu maaş hesabına aile yardımı ödeneğinindahil edilmemesi gerekmektedir. Bu memurların, eş ve/veya çocuklarından dolayı aile yardımından yararlanma hakları varsa, göreve başladıkları tarihten sonraki ilk aybaşında alacakları tam maaş hesabına aile yardımı ödeneği de edilecektir.

Geçici personel hakkında farklı uygulama

Uygulamada, memurların kıst maaşına aile yardımı ödeneği dahil edilmezken, Maliye Bakanlığının konuya yaklaşımı da bu yöndedir. Öte yandan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 4/C personelin kıst maaş ödemesine ilişkin verilen görüşlerde; “İşe başladıkları, diğer bir ifadeyle ücret almaya hak kazandıkları tarihten itibaren aile yardımı ödeneğini de almaya hak kazanacak olmaları nedeniyle, … çalışılan günlerle orantılı olarak … ödenecek kıst ücretle birlikte kıst aile yardımının da verilmesi …gerektiği mütalaa edilmektedir.” denilmiştir. (örnek: 28.01.2014 tarih ve 688 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığına verilen görüş)

4/C personelin aile yardımı ödemesi, bu personelin eş ve çocukları için belirlenen gösterge rakamları esas alınarak ve (657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç) Devlet memurlarının aile yardımı ödeneğine ilişkin usul ve esaslara göre yapılmaktadır.657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin 4/C personel hakkında uygulanmayan fıkrasında ise “Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Hal böyle iken, kıst maaş ödemesinde 4/C personele çalışılan günlerle orantılı olarak aile yardımı ödeneği verilirken, aynı usul ve esaslara göre (ödenekten kesinti yapılması hususu hariç) aile yardımı ödeneğinden yararlanan Devlet memurlarının kıst maaşlarına bu ödeneğin dahil edilmemesinin eşit olmayan bir uygulamayı doğurduğunu düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.