logo yeni

calisanlar2 copy

MAHKEME, 666 SAYILI KHK’NIN İPTAL ETTİĞİ İKRAMİYELERİN ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

adalet4Kamu görevlilerinden bazılarına ikramiye ve fazla çalışma ücreti ödenmesini öngören çeşitli yasal düzenlemeleri yürürlükten kaldıran 666 sayılı KHK’nın ilgili hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği gerekçesinden hareketle, Mahkeme ikramiyelerin ödenmesi gerektiğine Karar verdi.

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 666 sayılı KHK, kamu çalışanlarının bazılarının yararlandığı ikramiye ve fazla çalışma ücreti ödemelerini yürürlükten kaldırmış, Anayasa Mahkemesi ise 666 sayılı KHK’nın ilgili hükümlerinin iptaline karar vermişti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası, 666 sayılı KHK’nın yürürlükten kaldırdığı düzenlemeler yerine TBMM tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığından, yürürlükte olmayan düzenlemelere göre kamu görevlilerine kurumlar tarafından ikramiye ve fazla çalışma ödemesi yapılmamaktaydı.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada da; yürürlükten kaldırılmış olan düzenlemeler uyarınca söz konusu ödemelerden yararlanan personele tekrar aynı hükümlerde öngörülmüş olan ikramiye ile fazla çalışma ücretinin ödenebilmesinin, Anayasanın 128 inci maddesinde yer alan “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” hükmüne istinaden yasama organı tarafından bu yönde yeni bir yasal düzenleme yapılmasıyla mümkün olabileceği belirtilmişti.

Mahkeme, ikramiyenin ödenmesine karar verdi

666 sayılı KHK öncesinde ikramiye almakta olan bir memurun, 666 sayılı KHK’nın ilgili hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonrasında, ikramiye ödenmesi için kurumuna yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açtığı dava sonuçlandı.

Açılan Davaya bakan Kocaeli 2. İdare Mahkemesi, 666 sayılı KHK’nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerinin kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği ve iptal kararı sonrası oluşan boşluğun yargı içtihadıyla doldurulmasının da olanaklı olmadığı değerlendirmesinden hareketle, ikramiye ödenmemesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığına ve bu nedenle davanın reddine Karar vermişti.

Mahkeme kararına karşı yapılan itirazı değerlendiren Sakarya Bölge İdare Mahkemesi ise; ikramiye ödenmemesine ilişkin işlemin dayandırıldığı mevzuat hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve bu nedenle hukuksal dayanağı kalmayan dava konusu işlemde de hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. Bölge İdare Mahkemesi, ikramiye ödenmemesi nedeniyle davalının uğradığı maddi kayıpların da, idareye başvuru tarihinden geçerli olarak yasal faiziyle birlikte ödenmesine Karar verdi.

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Kararı:

666 1666 2666 3

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.