logo yeni

calisanlar2 copy

SGK’DA BAZI PERSONELE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calismaSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatında çalışan personeli ile bu Başkanlığın Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar personeli 2016 ve 2017 yıllarında fazla çalışma ücreti alabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yaptırılan fazla çalışmalara ilişkin düzenlemelere göre;

-Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerde, bu hallerin devamı süresince yaptırılan fazla çalışmalar ile fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde çalışma saatleri dışında hizmetin gereği olarak işçiler ile birlikte çalıştırılmaları gereken memurlara yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında ilgililere fazla çalışma ücreti ödenmesi zorunludur.

-Bunun dışında kalen hallerde personele fazla çalışma ücreti ödenebilmesi ise yasal düzenlemelerle (bütçe kanunu veya başka kanunlar) veya Bakanlar Kurulu kararlarıyla mümkün olabilmektedir.

-Son yıllarda imzalanan toplu sözleşmelere konulan hükümlerle, kanun veya bakanlar kurulu kararına gerek olmaksızın, fazla çalışma yaptırılan personele ücret ödenmesi mümkün olabilmektedir.

SGK personelinin fazla çalışma ücreti

2016 ve 2017 yıllarına ilişkin Toplu Sözleşmede yer alan düzenlemede, Bakanlar Kurulu Kararı veya yasal düzenlemeye gerek olmadan fazla çalışma ücreti ödenmesi kararlaştırılan personel arasında SGK’nın bazı personeli de yer alıyor. SGK’nın taşra teşkilatında çalışan personel ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar personeli, 2016 yılından itibaren fazla çalışma ücreti alabilecek.

Toplu Sözleşme hükümlerine göre;

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenecek.

-Bir personele ödenebilecek fazla çalışma ücreti, ayda 50 ve yılda 300 saati geçmeyecek.

-Her bir saat fazla çalışma karşılığında, ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katına kadar ücret ödenebilecek. (2015 yılı için saat başı fazla çalışma ücreti 1,63 TL’dir)

-Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemeyecek.

-Yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

-İş yoğunluğu fazla olan birimlerin belirlenmesi ve toplam fazla çalışma saat süresinin ilgili birimlere dağıtılması işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yürütecek.

SGK personelinin tamamına aynı imkan sunulmuyor

Sosyal Güvenlik Kurumunda 2016 yılı başından itibaren;

-Sadece bazı personele fazla çalışma ücreti ödenecek olmasının,

-Taşra teşkilatındaki her personelin bu imkandan yararlanamayacak olması ve fazla çalışma ücreti ödenecek birimlerin iş yoğunluğuna göre belirlenmesinde objektif kriterlerin mevcut olmamasının,

-Merkez teşkilatında sadece Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde emeklilik işlemlerini yürüten birimlerde görevli personele fazla çalışma ücreti ödenecek olmasının

SGK personeli arasında rahatsızlık yaratacağını ve çalışma barışı ile iş verimini olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.