logo yeni

calisanlar2 copy

EMEKLİLERE YILDA İKİ DEFA DESTEK ÖDENEĞİ VERİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

emekliCumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve milletvekilli emeklilik haklarından yararlananlar dışında kalan tüm emeklilere yılda iki defa destek ödeneği verilmesi için Kanun Teklifi hazırlandı.

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, emeklilere her yıl 1 Mart ve 1 Eylül tarihlerinde 17000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında destek ödeneği verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, emeklilere her defasında (2015 yılında geçerli olan katsayıya göre) net 1.401,71 TL ödeneceği anlamına geliyor. Teklif yasalaşırsa 1 Mart 2016’da bu ödeneğin miktarı 1.485,81 TL olacak.

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle;

-Emeklilerimizin hayat şartlarını kolaylaştırıcı düzenlemelerin uygulamaya konulmasının, sosyal devlet olma ilkesinin bir gereği, aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz için fedakârlık yapmış insanlarımıza ve yapmış oldukları katkıya ve emeğe duyulan saygının da bir gereği olduğu,

-Emeklilere Mart ve Eylül aylarında 1400’er lira olmak üzere yılda iki asgari ücret tutarında “Emekli Destek Ödeneği” ödenmesi vaadinin MHP’nin 7 Haziran 2015 seçim Beyannamesinde yer aldığı ve asgari ücretin net1400 TL olmasının öngörülmesine rağmen seçim sonucunda ortaya çıkan tablonun buna imkan vermediğini ve Kanun Teklifinin bu vaat çerçevesinde hazırlandığı,

-Asgari Ücret artışına ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olması nedeniyle, ödenecek destek miktarının en az 1400 TL olacak şekilde belirlenmesi amacıyla, 17.000 gösterge rakamının, desteğin her defasında ödeme tarihi itibariyle geçerli olan memur maaş katsayısı ile çarpımıyla bulunacak tutarda destek ödeneği verilmesinin amaçlandığı,

-Destek ödeneğinin her emekliye aynı miktarda ödenmesinin amaçlandığı,

-Kanun Teklifinin yasalaşması durumunda, 2015 yılı ikinci altı ayına ilişkin aylık katsayısına göre her defasında ödenecek desteğin net miktarının 1.401,71 TL, 2016 yılı Mart ayında ise net 1.485,81 TL olacağı,

-Bu destekten; milletvekilleri, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı emeklilerinin yararlanmayacağı

ifade edildi.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 11- Kendilerine emekli, yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış ya da toplu ödeme yapılmış olanlar ile bunların ve dul ve yetimlerine her yıl 1 Mart ve 1 Eylül tarihlerinde destek ödeneği verilir. Destek ödeneğinin miktarı, her defasında 17000 gösterge rakamının ödeme tarihinde geçerli olan aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanır. Bu ödenek, damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmaz. Dul ve yetimlere destek ödeneği verilmesinde, aylık bağlanma oranları göz önünde bulundurulur.

Emekli aylıklarını bu Kanunun 43'ncü maddesi göre alanlar ile 26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna göre alanlara bu madde kapsamında ödeme yapılmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.