logo yeni

calisanlar2 copy

TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMİNDE ÇALIŞANLARA FAZLA MESAİ ÖDENECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calismaResmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış ve iade işlemlerinde, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışan personele fazla mesai ödenecek.

“Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Uyarınca Yapılacak Satış ve İade İşlemlerinde Fiilen Görevlendirilenlere Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararına göre, fazla çalışma ücreti Hazineye ait orman ve tarım arazilerinin satış ve iade işlemlerinde çalışan personele ödenecek.

Ayda 50 saat

Bu işlemlerde günlük mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yaptırılacak toplam süre Maliye Bakanlığınca belirlenirken, fazla çalışma ücreti, her bir personel için ayda 50 saati geçemeyecek.

1.63 TL

Fazla çalışmanın her bir saati için 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde 1,63 lira olarak belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin 5 katı esas alınacak.

Fazla çalışma cetveli

Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenecek ve bu cetvel, fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanacak.

Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hükümler 1 Eylül 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanacak.

Bakanlar Kurulu kararı metni:

24/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8061 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırlan Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3- (1) 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde günlük mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yaptırılacak toplam süre Maliye Bakanlığınca belirlenir.

(2) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,63 TL) beş katı esas alınır.

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6) Bu Karar hükümleri, 1/9/2015-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar Kararname tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.