logo yeni

calisanlar2 copy

EYLÜL AYINDA MEMURLARIN MAAŞI AZALACAK, EMEKLİLERİN MAAŞI ARTACAK

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas245434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre ödenen emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine yapılan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranlar Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirlendi.

Kamu görevlilerinin emekli maaş ve ikramiyesinde artış sağlamaya yönelik gelişme Toplu Sözleşmeye konulan bir hükümle gündeme gelmişti. Ancak toplu sözleşme hükümlerinin 1.1.2016 tarihinden geçerli olmasına rağmen, bu gelişme konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yapılan açıklamada emeklilere yapılan ilave zammın Eylül ayından geçerli olacağı belirtilmişti.

Ortaya çıkan bu çelişkili durum, Bakanlar Kurulunun yaptığı düzenlemeyle açıklığa kavuştu. Bakanlar Kurulu Kararıyla; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde aylıklarından emekli keseneği kesilen kamu görevlilerinin, ödeyecekleri emekli keseneği miktarını ve emeklilik haklarını etkileyen bir unsur olan “en yüksek devlet memuru aylığının ilgili kamu personelinin ek göstergesine bağlı oranları”nda değişiklik yapıldı. (Toplu Sözleşmede yer alan hüküm aynı şekilde kabul edildi)

Bu düzenleme Eylül ayında kimleri nasıl etkileyecek?

Bakanlar Kurulu Kararı 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girecek. Buna göre;

**Çalışanlar etkilenecek

Halen çalışmakta olanlardan, 1 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlamış olup da Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre kesenekleri hesaplananların aylık net maaşları, emekli keseneklerinde oluşacak artış nedeniyle 15 Eylül 2015 maaşıyla birlikte azalacak.

Çünkü, yapılan değişiklik kamu görevlilerinin brüt maaşı üzerinden kesilecek emekli keseneğinin miktarını artıracak ve bu durum ele geçecek net maaşın azalması sonucunu doğuracak.

Kapsamda olan kamu görevlilerinin aylık net maaşları, 15 Eylül 2015 tarihinden geçerli olarak her ay (2015 yılının kalan aylarında) bulunulan Gelir Vergisi dilimine göre bir miktar azalacak. Bu azalma %15 diliminde olanlarda net 16,10 TL; %20 diliminde olanlarda net 15,15 TL; %27 diliminde olanlarda ise net 13,83 TL olacak.

**Emekli aylığı alanlar ve emekli olacaklar etkilenecek

Yapılan değişikliğin, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan bir unsura ilişkin olması nedeniyle; emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı alanların aylık miktarında 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olarak artış olacak. Bu tarihten sonra emekliye ayrılacak olanların alacakları emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin miktarı da yükselmiş olacak.

1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olarak emeklilik haklarının nasıl değişeceği (yıl sonuna kadar) konusunda memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloda; farklı hizmet sürelerine göre emekli aylığı almakta olanların maaşlarında görülecek aylık artış miktarı ile emekliye ayrılacak olanların emekli ikramiyelerinin aynı koşullarda olup bir ay önce emekliye ayrılmış olanlara göre ne kadar fazla olacağı bilgilerine yer verilmiştir.

Hizmet Yılı Emekli Aylığına Etkisi Emekli İkramiyesine Etkisi
27 94,81 TL 3.196,66 TL
28 96,04 TL 3.315,05 TL
29 97,27 TL 3.433,44 TL
30 98,51 TL 3.551,85 TL
31 99,73 TL 3.670,24 TL
32 100,97 TL 3.788,63 TL
33 102,20 TL 3.907,02 TL
34 103,43 TL 4.025,42 TL
35 104,66 TL 4.143,82 TL

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2015/8057

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/8/2015 tarihli ve 7467 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8057 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255’ine,

-Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215’ine,

-Ek göstergesi 6.400 (dahil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195’ ine,

-Ek göstergesi 4.800 (dahil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165’ine,

-Ek göstergesi 3.600 (dahil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145’ine,

-Ek göstergesi 2.200 (dahil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85’ine,

-Diğerlerinde %55’ine,”

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.