logo yeni

calisanlar2 copy

AFAD, TAPU VE KARAYOLLARI PERSONELİNE İLAVE MALİ VE SOSYAL HAKLAR TANINDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

afadToplu Sözleşmede yer alan hükümlere göre; Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personeline 2016 ve 2017 yılları için bazı ilave mali ve soysal haklar tanınıyor.

İmzalanan Toplu Sözleşmeye Toplu Sözleşmeye göre, 2016 ve 2017 yıllarında; Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personeline yapılacak ilave mali ve sosyal haklar şöyle:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personeli

**Fazla çalışma ücreti: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezlerinde normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

Araç kullanma karşılığı ücret: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında çalışan arama kurtarma teknisyenlerinden arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 70 TL ücret ödenecek.

**Kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde görevli personele döner sermaye ek ödemesi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personele (sözleşmeli personel dahil) döner sermaye gelirinden yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının %180’ini geçemeyecek. Bu oran halen %150 olarak uygulanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü personeli

**Koruyucu giyim malzemesi: Karayolları Genel Müdürlüğünün şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinin kimyasal biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerin denetimini yapan teknik personeline hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilecek.

**Araç kullanma karşılığı ücret: Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlilerinden bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen verine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 70 TL ücret ödenecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli

**Fazla çalışma ücreti: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenecek. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı: tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının 2016 yılında %35’ini ve 2017 yılında ise %20'sini geçemez.

**Kadastro tazminatı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenmeye devam edecek. Bu husus, 2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede olduğu gibi aynı şekilde yeni sözleşmede de yer aldı.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.