logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI SAĞLIK PERSONELİNE MAKAM TAZMİNATI VERİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik 2Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olan ve Eğitim görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Tabip kadrolarında görev yapan Devlet memurlarının makam tazminatından yararlanmaları amacıyla Kanun Teklifi hazırlandı.

Milletvekili Niyazi Nefi KARA tarafından hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”; kazanılmış hak aylık dereceleri 1 olan ve Eğitim görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Tabip kadrolarında görev yapan Devlet memurları ile bunların emeklileri hakkında 7000 Makam Tazminatı göstergesi uygulanmasını öngörüyor.

Kanun Teklifinin kabul edilmesi durumunda; Eğitim görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Tabipler ile bu unvanlarda görev yapıp emekli olmuş Devlet memurlarının 7000 makam tazminatı ve 17000 temsil tazminatı göstergesinden yararlanmaları sağlanmış olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında Genel Müdür olarak görev yapanlar hakkında da halen bu düzeyde makam ve temsil tazminatı uygulanmaktadır.

DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-14/7/1964 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ekinde yer alan IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli 'ne 11 Sıra Numarası ile aşağıdaki satır eklenmiştir.

Sıra Numarası

Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri
11

Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;

Eğitim görevlisi, Başasistan, Uzman tabip, Tabip

          7000

MADDE 2: 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 11- Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip veya Tabip olarak görev yapmış olup Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazananlara bu Kanun'un 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmakta olan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip veya tabibin almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı, emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenir. Bu ek düzenlemenin yürürlük tarihinden önce emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazananlara da bu ilave ödemeler eklenmek suretiyle ödeme yapılır. Bu fıkraya göre tazminat tutarları ödendikçe Hâzineden tahsil edilir."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.