logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU HASTANELERİ KURUMU PERSONELİNİN EK ÖDEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik5Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatı olan kamu hastaneleri birliklerine bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personele, döner sermayeden yapılacak ek ödemeye ilişkin belirlemelerde bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve 15 Ağustos 2015 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girecek olan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Palyatif bakım merkezlerinde fiilen görev yapan personele, özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılacak.

**Sağlık tesisi döner sermaye komisyonu tarafından belirlenen “dağıtılacak ek ödeme tutarı”, Genel Sekreter tarafından aynen onaylanabileceği gibi, bu tutarları kendisi de (üst sınırları aşmayacak şekilde) belirleyerek değiştirebilecek.

**Kamu hastaneleri birliklerine bağlı sağlık tesislerinde görevlendirilen sağlık personelinden, kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunanlara, bu Yönetmelik kapsamında döner sermaye ödenmesi yapılmayacak.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “yoğun bakım,” ibaresinden sonra gelmek üzere “palyatif bakım merkezleri,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından” ibaresi “Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel sekreter sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek-1 sayılı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar tablosunda yer alan “yoğun bakım,” ibaresinden,

b) Ek-2 sayılı İkinci Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları tablosunda yer alan “Yoğun bakım,” ve “yoğun bakım,” ibarelerinden,

c) Ek-3 sayılı Üçüncü Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları tablosunda yer alan “Yoğun bakım,” ve “yoğun bakım,” ibarelerinden,

sonra gelmek üzere “palyatif bakım merkezleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosunun (A) bölümünün (2) numaralı satırının 2 nci sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun (D) bölümünün (3) numaralı satırının 2 nci sütununda yer alan “Yoğun bakım,” ibaresinden sonra gelmek üzere “palyatif bakım merkezleri,” ibaresi eklenmiştir.

“Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç Meclis Devlet Hastanesinde görev yapan personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.