logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI ÖĞRETİM ÜYELERİNE NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

tbmm 3Üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan öğretim üyelerine, haftalık çalışma süreleri dışında tuttukları nöbet ve icap nöbetleri karşılığında ücret ödenmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Aytuğ ATICI tarafından hazırlanan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”; nöbet veya icap (ev) nöbeti düzenlemesinden, üniversitelerin tedavi kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinin de yararlanmasını öngörüyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde özetle;

-Üniversitelerin tedavi kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinin, hastanede fiilen nöbet veya icap (ev) nöbeti tutmalarına rağmen nöbet ücreti alamadıkları,

-Üniversitelerde görev yapan ve Yükseköğretim Personel Kanununa tâbi uzman doktorların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki eksik düzenlemeden dolayı diğer kurumlarda çalışan uzmanların aldığı nöbet ücretini alamadıkları,

-Nöbet ücretlerini düzenleyen 657 sayılı Kanunun Ek 33. Maddesinin ikinci fıkrasının, sadece üniversitelerde tıpta uzmanlık eğitimi yapanlara ilişkin olduğu ve uzman tabip olan öğretim üyelerine nöbet ücreti ödenemediği,

-Üniversitelerin tedavi kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinin hastanede fiilen nöbet tutarak veya icap nöbeti tutarak sağlık hizmetlerinde önemli görevler üstlenmelerine rağmen, bu hizmetlerinin karşılığını alamadıkları,

-Aynı işi başka kurumlarda yaparken ücret alan uzman hekimlerin üniversitelerde nöbet ücreti alamamasının Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı olduğu,.

-Kanun Teklifi ile, sağlık sistemimizde eğitimle beraber sağlık hizmeti veren öğretim üyelerinin Anayasal eşitliğinin sağlanarak angaryanın engelleneceği

belirtildi.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Madde 33’ün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan öğretim üyeleri ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.