logo yeni

calisanlar2 copy

PERFÜZYONİST NE İŞ YAPAR NE KADAR MAAŞ ALIR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

perfuzyonistSağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan “Perfüzyonist” unvanlı kadrolarda bulunanların, hangi görevleri yaptıkları ve ne kadar maaş aldıkları konusu kamu personeli arasında pek bilinmemektedir.

Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubu olan Perfüzyonistler, kamu ve özel sektördeki bazı sağlık kurumlarında istihdam imkanı bulabilmektedirler.

Perfüzyonist kadrosunda görev yapanlar, çalıştıkları sağlık kurumlarında kalp-akciğer makinesini, ekstrakorporeal membran oksijenasyon ve ventriküler destek cihazlarını yönetmek; ameliyat öncesi perfüzyonla ilgili hazırlık yapmak; kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal (vücut dışı) dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini, kan gazları ve kan biyokimyası sonuçlarını ve antikoagülasyonu takip etmek, gerekli girişimlerde bulunmak ve ilgili kayıtlarını tutmak; kardiyopleji uygulaması gibi miyokard korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri yapmak; gerektiğinde donör doku ve organların korunmasına yardımcı olmak; hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapmak; hipotermi-hipertermi uygulamalarını ve vücut sıcaklığı regülasyonunu yapmak; ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile uzman hekimlerin gerekli gördüğü ilaç ve tıbbi ajanların uygulamasını yapmak; izole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını sağlamak; ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportuna eşlik etmek gibi görevleri yerine getiriler.

Öte yandan 12 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla; kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlar ile üniversitelerin perfüzyon teknikerliği bölümünden mezun olanlar (öğrenim görmekte olanlar mezun olduklarında) da, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılacak sınavlarda başarılı olmaları hâlinde perfüzyonist yetkisiyle çalışabilmektedirler. (Bu yazımızda, mesleki lisans mezunu olmadan perfüzyonist yetkisiyle çalışanların maaşlarından söz edilmemiştir.)

Sağlık Hizmetleri Sınıfında "mesleki lisans" mezunu olarak Perfüzyonist kadrosunda görev yapan Devlet memurlarının aylık net maaş miktarlarına ilişkin bilgi olması bakımından, memurunyeri.com olarak her derece/kademe ve tahmini hizmet yıllarındaki personelin maaş rakamına aşağıda yer verilmiştir. (Maaşınızı kendiniz hesaplamak için tıklayınız …)

Perfüzyonist kadrosunda görev yapanların net maaşları (15 Ağustos 2015)

Derece Kademe Hizmet Yılı Aylık Net Maaş
1/4 25 2.922 TL
1/4 24 2.921 TL
1/3 23 2.916 TL
1/2 22 2.912 TL
1/1 21 2.907 TL
2/3 20 2.856 TL
2/2 19 2.851 TL
2/1 18 2.847 TL
3/3 17 2.762 TL
3/2 16 2.758 TL
3/1 15 2.754 TL
4/3 14 2.745 TL
4/2 13 2.742 TL
4/1 12 2.738 TL
5/3 11 2.617 TL
5/2 10 2.614 TL
5/1 9 2.611 TL
6/3 8 2.602 TL
6/2 7 2.600 TL
6/1 6 2.577 TL
7/3 5 2.562 TL
7/2 4 2.560 TL
7/1 3 2.558 TL
8/3 2 2.510 TL
8/2 1 2.508 TL
8/1 0 2.506 TL

NOT:

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemeleri (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiş.

-Çalışılan bölgeden kaynaklı ek özel tazminat ödemeleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.

-Kurumlardan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamış ve en düşük belirlemeler üzerinden hesaplama yapılmıştır.

-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

-Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.

-6 yıl ve daha az hizmeti olan personelin 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılarak sosyal güvenlik kesintileri buna göre hesaplanmıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.