logo yeni

calisanlar2 copy

KARİYER MESLEK PERSONELİNİN ÜCRET VE TAZMİNAT GÖSTERGELERİ NE KADAR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

personel 2Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer meslek olarak da adlandırılan görevlerde bulunan Devlet memurlarının aylıklarının ödenmesinde farklı ücret sitemleri uygulanmaktadır.

Kariyer meslek personelinden bazılarının aylıkları 657 sayılı Devlet memurları kanununa göre belirlenirken, bazılarının aylıkları ise 375 sayılı KHK’da belirlenen ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak ödenmektedir. Kariyer meslek personeli arasındaki bu farklı ücret sistemi uygulaması, aylık ücretlerinin de farklı olması sonucunu doğurmaktadır.

Bu yazımızda, memurunyeri.com olarak aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alan kariyer meslek personeli hakkında uygulanan güncel gösterge rakamlarından söz edeceğiz.

Ücret ve tazminat göstergesinin maaşa etkisi

Kadro unvanları ve dereceleri itibariyle Devlet memurlarının bazıları için belirlenmiş olan “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bu memurların brüt ücret ve tazminat miktarına ulaşılmaktadır. Bu şekilde bulunan ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kesilirken, tazminat tutarı üzerinden ise sadece damga vergisi kesilmektedir.

Kariyer meslek personelinin ücret ve tazminat göstergesi

Sıra No Kadro Unvanı Kadro Derecesi Ücret Göstergesi Tazminat Göstergesi
1

Başbakanlık Müfettişleri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri,

Sigorta Denetleme Uzmanları, Sigorta Denetleme Aktüerleri, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları,

Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri,

İç Denetçiler, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Sağlık Denetçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri,

Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurları Konsolosluk Ve İhtisas Memurları,

Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, Marka Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Patent Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Göç Uzmanları

Diğer (kurumların merkez teşkilatlarında olup yukarıda sayılmayan kariyer uzmanlar)

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarda mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak alınanlar (uzman-denetçi)

1 48.730 25.560
2 45.680 23.870
3 43.130 22.475
4 41.580 21.625
5 40.230 21.000
6 39.080 20.250
7 37.830 19.550
     
2 Yukarıda sayılanların yardımcıları / stajyerleri / adayları   32.855 16.800
3 Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarında bulunanlar. 1 39.530 20.500
2 37.930 19.650
3 36.680 18.925
4 35.430 18.250
5 34.930 17.950
6 33.730 17.300
7 32.530 16.650
4 3 üncü sırada sayılanların yardımcıları   28.155 14.225

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.