logo yeni

calisanlar2 copy

ARAZİDE ÇALIŞAN MEMURA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENİYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas2Memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere gündelik ödenmesini öngören Harcırah Kanunu, asıl görevlerinin bulunduğu il sınırları içinde arazide fiilen çalışan kamu görevlilerinin bazılarına da harcırah gündeliği yerine gündelik tazminat ödenmesine hükmetmiştir.

Gündelik yerine Tazminat ödenmesi

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine istinaden kamu çalışanlarının bazılarına, asıl görevlerinin bulunduğu il (bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunla belirlenen miktarda gündelik tazminat olarak ödenmektedir.

Arazi tazminatı denilen bu tazminattan yararlanabilecek olan personelin, asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise kendilerine bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenmektedir.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan Devlet memurlarından bazılarına çalıştıkları yerler ile eğitim durumları ve unvanları esas alınarak fiilen çalıştıkları günler karşılığında üçer aylık dönemler itibariyle ödenen ve arazi tazminatı diye de adlandırılan “ek özel hizmet tazminatı” ödemesinin, burada sözü edilen arazi tazminatıyla herhangi ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız …

Tazminattan yararlanabilecek olanlar

Harcırah Kanunundaki düzenlemeye göre;

-Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü personeli,

-Seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer suyolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli,

-Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel,

-Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri,

-Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel,

-Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel

asıl görevlerinin bulunduğu il (bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıklarında, arazi tazminatı almaya hak kazanırlar.

Arazi tazminatının miktarı

Arazi üzerinde çalışan personele gündelik yerine ödenecek tazminatın miktarı, kadro dereceleri itibariyle her yıl bütçe kanunu ile belirlenmektedir. 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre arazi tazminatı miktarları şu şekildedir.

2015 YILINDA ARAZİ TAZMİNATI MİKTARI
Yukarıda sayılan personelden arazi üzerinde fiilen çalışanlar Tazminat Miktarı(günlük)
*Kadro derecesi 1-4 olanlar 13,00 TL
*Kadro derecesi 5-15 olanlar 12,50 TL
*Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 2981 sayılı Kanun uygulamasında  çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Öte yandan, bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.