logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILAN POLİSE ÜCRET VEYA İZİN VERİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

polisGünlük çalışma saatleri dışında ve ya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılan polislere, genellikle bu çalışmaları karşılığında ücret ödenmediği veya izin kullandırılmadığı görülmektedir.

Fazla çalışma karşılığı ücret ve izin düzenlemeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğunu; çalışma saatleri dışında çalıştırılan Devlet memurlarına bu çalışmalardan bazıları için ücret ödeneceğini; ücret ödenmeyen fazla çalışmalar karşılığında ise izin kullandırılacağını hükme bağlamıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanununa göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek haller dışındaki fazla çalışma süreleri için ücret ödenmesini Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakmıştır. Ayrıca, yaptıkları fazla çalışma karşılığında başka bir mevzuat gereği herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele Bakanlar Kurulu tarafından fazla çalışma ücreti ödenmesinin kararlaştırılamayacağı hükme bağlamıştır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda, kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan personele; çalıştıkları yere, yaptıkları göreve ya da unvana göre farklı oranlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmüş olmakla birlikte, bu ödemenin fazla çalışma yapılmasına bağlı olmadan ödenmesine hükmedilmiştir.

Ücret ödenecek fazla çalışmalar 

Devlet memurlarına;

-Salgın hastalık ve tabii afet gibi olağanüstü hallerde, bu hallerin devamı süresince yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında ücret ödenmesi zorunludur.

-Fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde çalışma saatleri dışında hizmetin gereği olarak işçiler ile birlikte çalıştırılmaları gereken memurlara yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında ücret ödenmesi zorunludur.

-Fazla çalışma yaptırıldığında, fazla çalışma yaptıran kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, bir ayda en çok 50 saat ve bir yılda en çok 6 ay süre için fazla çalışma ücreti ödenebilir.

İzin kullandırılacak fazla çalışmalar

Yaptırılan fazla çalışma karşılığında kendilerine ücret ödenmeyen Devlet memurlarına, bu çalışmalardan dolayı izin kullandırılması zorunludur.

657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeye göre, günlük çalışma saatleri dışında ücret ödenmeksizin Devlet memurlarına çalışma yaptırılması durumunda, fazla çalışma süresinin her 8 saati için bir gün hesabı ile izin kullandırılması gerekiyor.

Emniyet mensuplarının durumu

Emniyet Teşkilatı Kanunu, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline, fazla çalışma yapıp yapmamalarına bakılmaksızın her ay fazla çalışma ücreti ödenmesine hükmetmiş ve personele çalıştıkları yere, yaptıkları göreve ya da unvana göre farklı oranlarda ödeme yapılmasını öngörmüştür.

Ancak, Emniyet Teşkilatı Kanununun fazla çalışmaya bağlı olmadan personele ücret ödenmesini öngören düzenlemesi, 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK kapsamında yer alan ve fiilen fazla çalışmaya bağlı olan fazla çalışma ücreti ödemesi ile benzerlik göstermemektedir. Öte yandan, emniyet mensuplarına ödenen fazla çalışma ücreti, aylık ücretin bir unsuru haline gelmiş olmasının yanı sıra fazla çalışmayla (adı dışında) herhangi bir ilgisi de bulunmamaktadır.

Hal böyle iken, günlük çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde göreve çağrılan emniyet mensuplarına, fazla çalışma yaptırılan bu süreler karşılığında genellikle herhangi bir ücret ödenmemekte ve izin kullandırılmamaktadır.

Fazla çalışma yaptırılan emniyet mensuplarının sorununun çözümü

Fazla çalışma konusunda mevzuatta yer alan düzenlemelere göre;

-Personele kurumları tarafından gerektiği hallerde fazla çalışma yaptırılması mümkündür.

-Fazla çalışma yaptırılan personele ücret ödenmesi ya da izin kullandırılması zorunludur.

-Ücretin fazla çalışma ücreti sayılması ya da iznin fazla çalışma karşılığı izin sayılabilmesi, fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında ödenen bir ücret ya da kullandırılan bir izin olması halinde mümkündür.

-Fiilen fazla çalışmaya bağlı olmadan “fazla çalışma ücreti” adı altında yapılan ödemeler fazla çalışma ücreti sayılmaz.

Buna göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline fazla çalışmayla ilişkilendirilmeden yapılan ödemenin, söz konusu personelin yapacağı fazla çalışmanın bir karşılığı olduğundan söz edilemeyecektir.

Bu çerçevede, Emniyet mensuplarına yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında;

**Bakanlar Kurulu tarafından, 375 sayılı KHK kapsamında fazla çalışma ücreti ödenmesinin sağlanmasının (bir ayda en çok 50 saat ve bir yılda en çok 6 ay süre için),

**Ücret ödenmeyen fazla çalışma sürelerinin (herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmaksızın) her 8 saati için bir gün hesabıyla izin kullandırılmasının

gerekli olduğunu memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.