logo yeni

calisanlar2 copy

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDENMESİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

afadİl özel idaresi için imzalanan sosyal denge sözleşmesinden kaynaklanan tazminatların, dava açmaya gerek kalmaksızın il afet ve acil durum müdürlüklerinde görev yapan personele de ödenmesi yönündeki talebe Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından cevap geldi.

Türk İmar Sen tarafından, yapılan başvuruya gelen cevapta, şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere. 20/02/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanun ile 5902 sayılı Kanunda yapılan değişikle il afet ve acil durum müdürlükleri, il özel idaresi bünyesinden çıkartılarak genel idare içerisinde yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı şeklimle düzenlenmiştir. Dolayısıyla il afet ve acil durum müdürlüğü personeli. 375 sayılı KHK'nın ek 15 inci maddesine göre sosyal denge tazminatı ödenebilecek kamu görevlileri arasından çıkmıştır. Yine 6525 sayılı Kanunla değişik 5902 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan düzenlemede il afet ve acil durum müdürlüğü personelinin sosyal denge tazminatından yararlanamayacağını ayrıca belirtmekledir. Bu nedenle 6525 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 27 Şubat 2014 itibari ile il afet ve acil durum müdürlüğü personeline sosyal denge tazminatı ödemesinin yapılması mümkün değildir. Bu açıklamalar çerçevesinde; 27 Şubat 2014 tarihinden sonraki doneme ilişkin sosyal denge tazminatından yararlanma talebinin 5902 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca hukuken mümkün olmadığı, 27 Şubat 2014 tarihinden önceki döneme ilişkin sosyal denge tazminatından yararlanma talebinin ise söz konusu talebin nisan 2015 yılına ait olması nedeniyle süreaşımına uğradığı açıktır.

İlgi yazıya konu talep esas açısından incelendiğinde ise konunun 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca değerlendirilmesi gerekmektedir. 4688 sayılı Kanunun "mahalli idarelerde sözleşme imzalanması" başlıklı 32 nci maddesine göre 27/6 1989 tarihli ve 375 sayıl t Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye balkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen Uç ay içerisinde sözleşme yapılabilmektedir.

Görüldüğü üzere 4688 sayılı Kanunda sosyal denge tazminatı ödemesi mahalli idarelerin yetkisine hasredilmiş bir uygulamadır. Sosyal denge tazminatı, kamu görevlilerinin maaşını oluşturan genel, temel ve sürekli maaş unsurlarından biri olmadığından merkezi yönetim bütçesinden il özel idaresi bütçesine kaynak aktarımı suretiyle karşılanması mümkün değildir.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda il özel idaresi ile yetkili sendika arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi uyarınca il afet ve acil urum müdürlüğü personeline sosyal denge tazminatının ödenmesi ve buna yönelik sulh sözleşmesinin yapılması talebi Başkanlığımızca uygun bulunmamaktadır.”

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.