logo yeni

calisanlar2 copy

ERGOTERAPİSTLER 2020 YILINDA NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas10İş ve Uğraşı Terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da diğer lisans eğitimleri üzerine iş ve uğraşı terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış sağlık meslek mensubu olan Ergoterapistler, kamu ve özel sektördeki bazı sağlık kurumlarında (hastane, rehabilitasyon merkezi, geriatri merkezi, ruh sağlığı merkezi, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri gibi) istihdam imkanı bulabilmektedirler.

İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ 2020 YILI MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Ücret

maasCeza İnfaz Kurumlarında genel idare hizmetleri sınıfı kapsamında “İnfaz ve Koruma Başmemuru” ile “İnfaz ve Koruma Memuru” kadro unvanlı Devlet memurları da istihdam edilmektedir.

MÜFETTİŞLER HANGİ BELEDİYEDE NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

personelBüyükşehir belediyelerinde, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerde, büyükşehir belediyesi sınırların içindeki ilçe belediyelerinde ve diğer belediyelerde, müfettiş ve müfettiş yardımcıları da istihdam edilebilmektedir.

BU YIL YAN ÖDEME KARARNAMESİ NASIL UYGULANACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas6Maaşlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alanların maaş hesabında kullanılan zam(yan ödeme) ve tazminatlar, Cumhurbaşkanı kararıyla (daha önce Bakanlar Kurulu kararlarıyla) belirlenmekte ve toplu sözleşmelerde de bu konuda hükümler yer alabilmektedir.

DOLU KADROYA VEKÂLET EDENE NE KADAR ÜCRET ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

vekaletYıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, aylıksız izin, geçici görev, vekâlet görevi, mehil müddeti, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, tutuklanma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminere katılma gibi nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılan memurların yerine aynı kurumdan veya başka kurumlardan Devlet memurları vekâleten görevlendirilebiliyor.

KÜTÜPHANECİLER NEREDE NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas11Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında “Kütüphaneci” kadro unvanlı personel de istihdam edilmektedir.

2020 YILINDA ARAZİ TAZMİNATINI KİM NE KADAR ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

muhendis3Fiilen çalıştıkları yerler esas alınmak suretiyle Devlet memurlarından bazılarına, eğitim durumları ve unvanları itibariyle değişen oranlarda ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı) ödeniyor.

ÖĞRETMENLER HANGİ BRANŞTA NE KADAR FAZLA MAAŞ ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

ogretmen9Devlet memuru olarak Öğretmen kadrolarında görev yapanların aylık maaşı; kadro/aylık seviyeleri ve hizmet sürelerinin yanı sıra branşları itibariyle görev yaptıkları okullar da dikkate alınarak hesaplanıyor.

LİSE MEZUNU TEKNİK PERSONEL NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas8Lise dengi okul mezunu olarak Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki çeşitli unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, memuriyete 12/2’den başlamakta ve 2/6’ya kadar yükselebilmektedirler.

2020 YILI JEOMORFOLOG MAAŞI NE KADAR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

jeoloji muhendisiKamu kurum ve kuruluşlarında, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadrolarda Jeomorfolog unvanlı Devlet memurları da görev yapmaktadır.

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDAKİ MEMURLARIN EK ÖDEMESİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas21Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli personel kanunlarına tabi çalışanlara, benzer kadro ve görevlerde olanlar arasında ücret dengesi sağlamak amacıyla, belli oranlarda “ek ödeme” yapılmaktadır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.