logo yeni

calisanlar2 copy

MAAŞIN MEMURA GÖRE DEĞİŞMEYEN TEK UNSURU

Aktif . Yayınlanma Ücret

para5Bulundukları kuruma, hizmet sınıfına, kadroya, unvana, kıdeme, dereceye, eğitime, özel bilgi ve yeteneğe, eş ve çocuk durumuna bakılmaksızın, aylıklarını …

 

 

 

KAMU İŞÇİLERİ ZAM BEKLİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

işçiTürk-lş'e bağlı 19 sendikanın katılımıyla kamu kesimi toplu sözleşmelerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu oluşturmuştu.

 

 

MALİYE BAKANI’NIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE BAKIŞI

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazlamesai5Kamu kurumlarında fazla çalışma yaptırılacak personele ödenecek fazla çalışma ücreti konusunda değerlendirmelerde bulunan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, fazla çalışma ücretinin; bütçe açısından külfet olduğunu, eşit işe eşit ücret dengesini bozduğunu, ...  

 

DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

hemsireler14 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanan ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarının usul ve esaslarının belirlendiği ... 

 

MEMURLAR YİYECEK YARDIMINDAN NASIL YARARLANIR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

yemekhaneDevlet Memurları Kanunu, memurlara yiyecek yardımı verilebileceğini öngörmüştür. Bazı kurumların personel sayısının az olması, bazı kurumların ise konuya duyarsız kalmaları nedeniyle, bu kurumlarda çalışan personelin yemek yardımından …

 

ÖĞRETMEN MAAŞ HESABINDA KULLANILAN UNSURLAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

ogretmenEğitim ve öğretim sınıfındaki kadrolarda görev yapan personelin aylık ücretleri; göstergeleri, ek göstergeleri, kıdemleri, zam ve tazminatları ile ek ödemeleri esas alınarak belirlenmekte, ayrıca taban aylık hesaba …

 

 

DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERİ KALDIRILIYOR MU?

Aktif . Yayınlanma Ücret

doktor4TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili Kanun Tasarısında, sağlık çalışanlarının döner sermayeden alacağı ek ödemelere ilişkin maddelerde kelime oyunlarıyla değişiklikler ...

 

 

ARAŞTIRMACI UNVANLI PERSONELİN KIYMETLİ OLANI DA VAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

arastirmaciKurumların kapatılması, teşkilat yapısının değiştirilmesi ve özelleştirme gibi nedenler gerekçe gösterilerek, bu kurumlarda görev yapan ve bulundukları kadrolara kariyer ve liyakat esaslarına göre ve  genellikle de görevde ... 

 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calisma3666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile fazla çalışma uygulamaları konusuna getirilen sınırlamalar ve kurumların fazla çalışma yaptırılması konusundaki taleplerinin Bakanlar Kurulu tarafından bugüne kadar karara bağlanmamış olması, … 

 

DÖNER SERMAYENİN TAMAMI HACZEDİLMEMELİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

hacizKamu çalışanları hakkında yürütülen icra işlemlerinde, personele yapılan döner sermaye ödemelerinin tamamına icra müdürlükleri tarafından el konulduğunu ve bu durumun hukuka ...

 

 

SAĞLIKTA BOL MAAŞ

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik1Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Hastane Birlikleri’nin kurulmasının ardından kamu hastanelerine profesör unvanıyla atanan 11 kişinin, atama için gerekli olan tıp fakültesinde ...

 

 

BAZI KURUMLARDA AYNI UNVANDAKİ PERSONELE FARKLI ÜCRET ÖDENİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

esitlik3Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe konulan 11.10.2011 tarihli ve  666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 11 inci ek madde, 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren  …

 

BÖYLE EMEKLİLİK DOSTLAR BAŞINA

Aktif . Yayınlanma Ücret

para3Anadolu ajansı çalışanların emeklilikte aldıkları yüksek tazminatlar Başbakan yardımcısı Bülent ARINÇ tarafından dile getirilmişti.

 

 

 

TÜM EK ÖDEMELERİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI İSTENİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

emekli1Kamu çalışanlarının emeklilik standartlarının çok düşük olduğu gerekçesiyle, tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasının sağlanması için önümüzdeki günlerde bir dilekçe kampanyası başlatmayı planlayan …

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ NE GETİRDİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik214 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanan ve 01.01.2013 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe konulan Yönetmelik ile, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatı olan...

 

 

GECİKMESİ TARTIŞMA KONUSU OLAN EK ÖDEMELER NİHAYET BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglikcalisaniSağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu personeline; unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma …

 

SAĞLIK EK ÖDEMELERİ AYIN 15'İNDE HESAPLARDA

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik5Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, sağlıkta kamu özel ortaklığını öngören yasa tasarısının görüşmeleri esnasında, CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in...

 

 

GÖREV TAZMİNATI KİME, NE KADAR ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

para1Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı ... 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.