logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKAL İZİN HAFTANIN HERHANGİ BİR GÜNÜ KULLANILABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sendika

adalet-5Danıştay 5. Dairesi, sendika şube yöneticilerine verilen haftada bir gün yasal iznin kullanılması dolayısıyla bir sendika şube yöneticisinin başka bir birime naklen atanmasına ilişkin işlemin iptaline karar verdi.

Dava, Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü emrinde maliyet şefi olarak görev yapan davacının, başka bir İşletme Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, ancak Balıkesir İdare Mahkemesi davayı reddetmişti.

Balıkesir İdare Mahkemesinin red kararının gerekçesi olarak, “sendika şube yöneticisi olan davacının her ne kadar haftada bir gün yasal sendikal izin hakkı bulunsa bile bu izni çalışma ortamını ve ahengini bozacak ve diğer çalışanlar arasında farklı anlamlar yüklenecek şekilde haftanın ilk veya son mesai gününe gelecek şekilde kullanıp öncesi veya sonrası hafta sonu tatili ile birleştirerek kullanması iyi niyet kurallarıyla bağdaşmadığı gibi hakkın kötüye kullanılması anlamına geleceği değerlendirilmekle görev yerinde yıprandığı ve sağlıklı görev yapamayacağı anlaşılan davacının aynı il sınırları içerisinde bir başka ilçeye aynı unvanla atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hakkaniyete aykırılık bulunmadığı” ifadelerine yer verilmişti.

Ancak Danıştay 5. Dairesi, idarenin işleminde ve Balıkesir İdare Mahkemesinin red kararında hukuki isabet görülmediğine karar verirken aşağıdaki gerekçelere yer verdi:

Sendikal izin haftanın herhangi bir günü kullanılabilir

“Davacının sendika yöneticisi olarak sahip olduğu haftada bir günlük izin hakkını hangi gün kullanacağına ilişkin açık bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı açısından söz konusu izinlerini haftanın ilk ve son mesai günü kullanması hakkın kötüye kullanması olarak kabul edilemeyeceği gibi, bu tasarruf şekli ile görev yerinde yıprandığı ve sağlıklı görev yapma koşullarının ortadan kalktığının kabulü de mümkün değildir.

Bu durumda, davalı idarece ileri sürülen nedenler davacının naklen atanmasını gerektirebilecek bir nitelik taşımadığından, hukuken geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.”

Mahkeme kararı

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.