logo yeni

MEMURLARIN SENDİKA ÜYELİĞİ VE ÜYELİKTEN AYRILMASI NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Sendika

sendika-3Devlet memurlarının, usulüne uygun kurulmuş kamu görevlileri sendikalarına serbestçe üye olmaları ve üyesi oldukları sendikalardan serbestçe ayrılmaları mümkün olmakla birlikte, sendika üyesi olmaya ve üyelikten ayrılmaya ilişkin Kanunla belirlenmiş bazı esaslar da söz konusudur.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendikalara üye olma ve üyelikten ayrılmaya ilişkin hususları da belirlemiştir. Kanundaki düzenlemelere göre; 

Sendikaya nasıl üye olunur? 

Devlet memurlarının, çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olmaları serbesttir.

Memur aynı anda birden fazla sendikaya üye olamaz. Birden fazla sendikaya üye olunması durumunda, sonraki üyelikler geçersiz sayılır.

Sendika üyeliği, ilgili memurun üç nüsha olarak doldurup imzalayacağı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurusunun sendika yetkili organınca kabul edilmesi ile kazanılır. Üyelik başvurusu sendika tarafından en geç 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik isteği kabul edilmiş sayılır.

Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen memurun, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde görevli iş mahkemesinde dava açma hakkı vardır.

Sendika, üyeliğin kesinleşmesi halinde başvuru belgesinin bir örneğini ilgili memura verir ve bir örneğini de 15 gün içinde işverene gönderir.  

Sendika üyeliğinden nasıl çıkılır? 

Kamu görevlileri sendikalarına üye olan memurlar, üyelikten serbestçe çekilebilirler.

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen memurun üç nüsha olarak doldurulup imzalayacağı üyelikten çekilme bildirimini kurumuna vermesi ile gerçekleşir. Kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir sureti kurum görevlisi tarafından üyeye verilir ve bildirimin bir örneği 15 gün içinde ilgili kurum tarafından sendikaya gönderilir.

Çekilme, kamu işverenine başvuru tarihinden başlayarak 30 gün sonra geçerli olur. Ancak, üyelikten çekilen memurun bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılır.

Memurun kendi isteği ile üyelikten çıkmasının yanı sıra, sendika merkez genel kurulu da memuru üyelikten çıkarabilir. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde görevli iş mahkemesine üye tarafından itiraz edilebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin kararı verir ve çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar üyelik devam eder.

Çeşitli sebeplerle Devlet memurluğundan ayrılanlar ile farklı hizmet kolundaki bir kuruma atananların sendika üyelikleri sona erer.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.