logo yeni

HANGİ MEMURLAR SENDİKA ÜYESİ OLAMIYOR?

Aktif . Yayınlanma Sendika

sendika-2Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturacak sendikaların kuruluşuna ve sendika üyeliğine ilişkin hususları de düzenleyen 4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu”, bazı kamu görevlilerinin sendika kurmasını ve sendikaya üye olmasına yasak getirmiştir.

4688 sayılı Kanunun kapsamında kimler var?

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu;

-Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda,

-Kamu iktisadî teşebbüslerinde,

-Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda,

-Diğer kamu kurum veya kuruluşlarında

işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanmaktadır.

Kamu görevlilerinin hangileri sendika üyesi olamıyor?

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, sendika kuramayacak ve sendika üyesi olamayacak kamu görevlilerini de sayma yoluyla belirtmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,

-Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

-Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri,  belediye başkanları ve yardımcıları,

-Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,

-Mülkî idare amirleri,

-Silahlı Kuvvetler mensupları,

-Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,

-Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,

-Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları,

-Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,

sendika kuramazlar ve sendikalara üye olmazlar.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.