logo yeni

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU (KPDK) KAMU PERSONELİNE NE KAZANDIRDI?

Aktif . Yayınlanma Sendika

toplantiYaklaşık 2 yıldır yapılmakta olan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarının kamu çalışanlarına neler kazandırdığı tartışma konusu oldu.

2012 yılından beri yapılmakta olan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında bazı konular üzerinde anlaşmaya varılmışken bunlar arasında sonuç alınan konu sayısı çok az oldu.

KPDK toplantılarında gündeme gelen konulardan bazıları

-2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,

-Disiplin cezalarının affı,

-Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi,

-Yıllık izinlerde iş gününün esas alınması ,

-KİT’ lerde çalışan 399 sayılı KHK ye tabi sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi,

-Sadece belirli sınıfların değil, tüm memurlar için özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

-4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi,

-Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi

-4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi,

-Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile Üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi,

-Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması,

-Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi,

-4/C geçici personele kadro verilmesi,

-Kitler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçiler ile Kitlerde 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi,

-Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması,

-Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi,

-Kadın istihdamının artırılmasına yönelik altı konu başlığı,

-Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,

-İş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesi nedeniyle oluşan ücret düşüklüğünün giderilmesi,

-Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi,

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi,

Üzerinde anlaşmaya varılan konuların akıbeti ne oldu?

Dün yapılan toplantı sırasında sendikalarla anlaşmaya varılan konular ve bu konuların akıbeti hakkında bilgi verildi. Verilen bilgiye göre Kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu kararı taslağı ya da genelge taslağı hazırlanan konular ile sonuçlandırılan konular belirtildi.

A.Kanun Tasarısı Hazırlanan Konular

1.Disiplin cezalarının affı

2.Adaylıkta uyarma ve kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılmasının engellenmesi

3.Özelleştirme nedeni ile araştırmacı olarak atanan Müdür, Gn. Müdür Yrd, Gn. Müdürün istekleri halinde kariyerlerine uygun mühendis, mimar, avukat gibi kadrolara atanması,

4.Sümer Holding’ te çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası kesilmemesi

5.İş ve meslek danışmanlarının ek ödemelerinin arttırılması

6.Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması

7.Tapu Kadastro çalışanlarının sorumluluğunun yeniden düzenlenmesi

8.İş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına fazla çalışma ücreti verilmesi

9.Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kademeli olarak 35 yıla çıkarılması

B.Bakanlar Kurulu Kararı Veya Genelge Hazırlanan Konular

1.4/B’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi,

2.Fazla çalışmaya ilişkin Bakanlık Genelgesi yayımlanması.

C.Sonuçlandırıldığı Belirtilen Konular

1.Yeniden teşkilatlanma, kapatılma veya özelleştirme nedeniyle araştırmacı kadrolarına atananların maaşlarında iyileştirme yapılması,

2.4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesine ilişkin düzenleme yapılması,

3.KİT’lerde çalışan personelin mali ve özlük haklarına ilişkin çalıştay yapılması,

KPDK nin kazanımı ne oldu?

Ancak sonuçlandırılan konuları incelediğimizde;

-Araştırmacılarla ilgili düzenlemelerin yapılan kulis faaliyetleri neticesinde torba kanuna sonradan eklendiği düşünüldüğünde,

-Çalıştay düzenlenmesinin kamu personeline somut bir katkı sağlamadığı,

göz önünde tutulduğunda, KPDK toplantılarının somut olarak, 4/B sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi dışında kamu personeline önemli bir kazanım sağlamadığını söyleyebiliriz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.