logo yeni

SENDİKA ŞUBE BAŞKANININ YER DEĞİŞİKLİĞİ İLE ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Sendika

adaletGiresun Orman Bölge Müdürlüğü orman muhafaza memuru olarak görev yapan davacının bir kamu görevlileri sendikasının Giresun Şube Başkanı olması sebebiyle yer değişikliği ile atanması işlemi hakkında Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması karar verildi.

Bölge İdare Mahkemesinin kararında, “idarenin atama işleminin hukuka uygunluk denetimi sırasında yargı yerlerince, 4688 sayılı Yasa’nın 18. maddesi kapsamında sendika özgürlüğünün bir aracı olarak kamu işverenine getirilen personel arasında sendikalı olma ve/veya olmama bakımından “ayrımcılık yapmama yükümlülüğü” ile sendika temsilcileri yada yöneticileri bakımından atanmaları yönünden getirilen “güvence” göz önünde bulundurularak; sendika temsilcisi yada yöneticisi olan kamu görevlisinin üstlendiği görevin konusu kamu hizmetinin gerekleri, atama işleminin nedenleri, atamanın sendika temsilcisi yada yöneticisi bakımından getirdiği güvenceye yönelik sonuçları göz önünde bulundurularak, ayrımcılık sonucunu doğurmayacak bir denge gözetilmelidir. Yasa koyucunun güvencenin kapsamı ve niteliğine yönelik olarak getirdiği “atama nedeninin açık ve kesin olarak belirtilmesi” koşulu, yukarıda sözü edilen amaç ve kapsama uygun olarak değerlendirilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

Mahkeme kararında bu genel açıklamanın dışında olayla ilgili olarak ise, “Bu durumda, her ne kadar davacının aynı İşletme Müdürlüğü’nde 10 yılı aşkın bir süredir görev yapıyor olması nedeniyle yukarıda anılan dayanak yönetmelik kuralı uyarınca bir başka işletme müdürlüğü emrine atanmasında “neden” yönünden bir hukuka aykırılık bulunmadığının kabulü gerekmekle birlikte, görev yaptığı Giresun’da bir sendikanın yönetim kurulu üyesi ve şube başkanı olan davacının sendika özgürlüğü kapsamında sendikal faaliyetlerinin bir gereği olarak bu görevi göz önünde bulundurulmaksızın, yöneticilik görevinin de sona ermesi sonucunu doğuracak biçimde, salt görev süresi nedeniyle yer değişikliği ile atanmasına ilişkin işlemde, “konu” bakımından hukuka uyanık bulunmamaktadır.” denildi.

Bu sebeplerle Bölge İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin niteliği ve hukuksal sonuçları göz önünde bulundurulduğunda yürütülmesi durumunda gerek davacı, gerekse üyesi ve yöneticisi bulunduğu sendikanın sendikal özgürlükleri bakımından giderilmesi güç zararlar doğuracağı  hususlarına vurgu yaparak atama işlemi hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararı:

sendika-sube-baskani-atanma-yd1sendika-sube-baskani-atanma-yd2sendika-sube-baskani-atanma-yd3sendika-sube-baskani-atanma-yd4

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.