logo yeni

SENDİKAL FAALİYET KAPSAMINDA İŞE GİTMEMEK MAZERET SAYILDI

Aktif . Yayınlanma Sendika

sendika3Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üyesi olduğu sendikanın aldığı karara istinaden bir gün göreve gitmeyen memura disiplin cezası verilmesinin hukuka uygun olmadığına Karar verdi.

Üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntıların kısmen düzeltilmesi ve kamuoyu tarafından bilinen sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 1 gün süre ile göreve gitmeyen öğretmen hakkında 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi işlemine karşı dava açılmıştı.

Davayı ilk derece Mahkemesi olarak görüşen Samsun İdare Mahkemesi; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda sendikalara, kamu görevlilerinin mesaiye gitmesini ve görev yapmasını engelleyecek biçimde karar alma ve faaliyette bulunma yetkisi tanınmadığının açık olduğu ve sendikanın yasal olmayan çağrısına uymak suretiyle öğretmenlik görevine izinsiz ve özürsüz gelmeyerek öğrencilerini öğrenim hakkından yoksun bırakan davacının eyleminin “özürsüz” göreve gelmeme kapsamında değerlendirilmesi sonucu verilen aylıktan kesme cezasında hukuka aykırılık görmemişti.

Temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 12. Dairesi; davacının, üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak kamu görevlilerinin içine bulunduğu mali sıkıntıların kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 1 gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirmesinin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, bu eylemde 657 sayılı Kanunun 125/C-b maddesinde belirtilen “özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek” fiilinin söz konusu olmadığı kanaatine varılarak, İdare Mahkemesinin Kararı bozulmuştu.

Samsun İdare Mahkemesi’nin, davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmesi üzerine konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna intikal etmişti. Konuyu değerlendiren Kurul, iç hukuk hükmündeki uluslararası sözleşmelerin yasalarla çelişmesi durumunda sözleşme hükümlerinin öncelikli uygulanacağına ilişkin Anayasa hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından hareketle, sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmemenin mazeret olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, verilen aylıktan kesme cezasının hukuka aykırı olmadığı kararında ısrar eden idare mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına Karar verdi.

Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.