logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKAL FAALİYETİ ENGELLİYOR İDDİASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYİ DURDURAMADI

Aktif . Yayınlanma Sendika

sendika4Belli bir süre ile başka bir şehirde görevlendirilen memurun, bu görevlendirmenin ilgili sendikal faaliyetlerini engelleyeceği iddiası ile açtığı davada, işlemin yürütülmesinin durdurulması talebi reddedildi.

Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünde kadastro teknisyeni olarak çalışmakta iken 3 ay süre ile Şırnak Kadastro Müdürlüğünde geçici olarak personelin, bu görevlendirme nedeniyle sendikal faaliyetlerinin engellendiği iddiasıyla açtığı davada, işlemin yürütülmesine ilişkin talebi yerinde görülmedi.

Davaya bakan Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gerekli olan; idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunun, açılan davada söz konusu olmadığı değerlendirmesinde bulunarak, geçici görevlendirme işleminin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin istemin reddine Karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

DİYARBAKIR

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/2447

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

KARŞI TARAF (DAVALI): TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ: Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünde kadastro teknisyeni olarak çalışmakta olan davacının, 3 ay süre ile Şırnak Kadastro emrinde görevlendirilmesine ilişkin 01.07.2013 tarihli davalı idare işleminin; görevlendirme işlemi ile sendikal faaliyetinin engellendiği ve işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ: Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğundan bahisle davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 12.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.