logo yeni

TOPLU SÖZLEŞMEDE ANLAŞAMAYAN SENDİKANIN BAŞVURUSU KARARA BAĞLANDI

Aktif . Yayınlanma Sendika

sendika3Toplu Sözleşme görüşmelerinde MEMUR-SEN’e bağlı 10 hizmet kolundaki sendikalar ile Hükümet arasında anlaşma sağlanırken, Kültür ve Sanat Hizmet Kolunda yetkili sendika olan KESK’e bağlı KÜLTÜR SANAT-SEN ile yapılan görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı.

2014 ve 2015 mali yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal hakları belirlemek gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde; kamu görevlilerinin geneline ve Kültür ve Sanat Hizmet Kolu dışında kalan hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında yürütülen müzakerelerin toplu sözleşme imzalanması ile neticelenmesi, Kültür ve Sanat Hizmet Kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklar üzerinde yürütülen müzakerelerin ise uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine bu hizmet kolunda taraf yetkili sendika Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (KÜLTÜR SANAT-SEN), Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmuştu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, KÜLTÜR SANAT-SEN tarafından uyuşmazlık konusu olan hususların bazılarını kabul etti. Karar Resmi Gazete’de bugün yayımlandı. Kabul edilen hususlar şöyle:

Önceki dönem toplu sözleşmesinde yer alan hususlar

**Fazla çalışma ücreti

Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kurumlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00'ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

(Önceki toplu sözleşmede de aynı şekilde)

**Kıyafet yardımı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara, hizmetin gereği olarak görev esnasında giymesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül ayında verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

(Önceki toplu sözleşmede yer alan haline göre değişiklik yapıldı. Buna göre, verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde yetkili sendika da söz sahibi olacak)

**Enformasyon memuru

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Enformasyon memuru" kadro unvanı "Turizm araştırmacısı" olarak uygulanır.

(Önceki toplu sözleşmede de aynı şekilde)

 

Önceki dönem toplu sözleşmesinde yer almayan hususlar

**DÖSİM personeli ek tazminat

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde bölgeler itibarıyla belirlenmiş olan ek tazminat oranları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı, öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanır.

**Turizm Araştırmacılarının tazminatı

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında “Mütercim”ler için belirlenmiş olan tazminat oranları, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacıları için de uygulanır.

**Harcırah

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Modem Folk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları ve diğer görevlileri hakkında da uygulanır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.