logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI KAMU ÇALIŞANLARINA SENDİKA YASAĞI UYGULANMAMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

sendika3Sendika üyesi olmasına ve sendika kurmasına izin verilmeyen kamu çalışanlarının bazılarının bu yasak kapsamına çıkarılması için Kanun Teklifi verildi.

Milletvekili İzzet ÇETİN tarafından verilen ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik öngören Kanun Teklifi ile, sendika üyesi olamayacak kamu çalışanlarının kapsamı daraltılıyor.

Kanun Teklifi;

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlilerinin,

-Hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanların,

-Üniversite, fakülte, yüksekokul  ve yüksek teknoloji enstitülerinde  yönetici konumundaki personelin yardımcılarının,

-Kurum ve kuruluşlarda yönetici konumundaki personelin yardımcılarının,

-Kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanlarının,

-Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personelin,

-Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin

Sendika üyesi olmasına ve sendika kurmasına imkan tanınmasını amaçlıyor.

Söz konusu Kanun Teklifi

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 25.06.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sendika üyesi olamayacaklar

Madde 15 – Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;

a) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri,

b) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri belediye başkanları ve yardımcıları,

c) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürleri,

d) Mülkî idare amirleri,

e) Silahlı Kuvvetler mensuplarından asker kişi sayılanlar,

f) Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,

Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.”

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Kanundaki mevcut düzenleme:

Sendika üyesi olamayacaklar

Madde 15 – Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,

b) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları,

d) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,

e) Mülkî idare amirleri,

f) Silahlı Kuvvetler mensupları,

g) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2013 tarihli ve E.: 2013/21, K.: 2013/57 sayılı Kararı ile.)

h) Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,

ı) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,

j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel,

k) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,

Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.