logo yeni

calisanlar2 copy

SİVİL MEMURLARIN SENDİKA HİZMET KOLU BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

personel4Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilen sivil memurlar ve kamu görevlilerinin sendika kurmasını ve sendikalara üyesi olmasını yasaklayan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, “Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapılarak sivil memurların sendikal faaliyette bulunacağı hizmet kolları belirlendi.

25.6.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Sendika üyesi olamayacaklar” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, “ Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri,” de sayılmış ve bu kişilerin sendika kurmayacağı ve sendika üyesi olamayacağı hüküm altına alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Kanunun bu hükmünü iptal etmiş ve iptal Kararı 12 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu gelişmeler üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan Yönetmelik değişikliği ile, sivil memurların görev yaptığı kurumların hangi hizmet kolunda olduğunu belirledi.

Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listede yapılan değişikliğe göre, sivil memurlar  “01” sıra numaralı “Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri” hizmet kolunda sendikal faaliyetlerini yürütecekler.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; “01” sıra numaralı “Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri” hizmet koluna 58 kurum kodu ile “Milli Savunma Bakanlığı”, 59 kurum kodu ile “Genelkurmay Başkanlığı”, 60 kurum kodu ile “Kara Kuvvetleri Komutanlığı”, 61 kurum kodu ile “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı” 62 kurum kodu ile “Hava Kuvvetleri Komutanlığı”, 63 kurum kodu ile “Jandarma Genel Komutanlığı”, 64 kurum kodu ile “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ve 65 kurum kodu ile “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı”, ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan, Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.