logo yeni

calisanlar2 copy

KONFEDERASYONLAR TOPLU SÖZLEŞMEDEN NELER TALEP EDİYOR?

Aktif . Yayınlanma Sendika

toplanti2014-2015 yıllarına ait kamu personelinin mali ve sosyal hakları ile ilgili konuları görüşmek üzere 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve yaklaşık 1 ay sürecek olan toplu sözleşme  maratonu başlamak üzereyken konfederasyonlar da toplu sözleşme ile ilgili taleplerini dile gtirmeye başladılar.

Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen toplu sözleşmeye ilişkin talep dosyalarını açıklarken KESK’ten konfederasyon bazında henüz bir açıklama gelmedi.

Kamu personelinin önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı zamlamdan sosyal haklarına kadar bir çok konunun şekilleneceği görüşmeler öncesinde konfederasyonların talep dosyalarını memurunyeri.com olarak sizler için derledik.

KAMU-SEN

MEMUR-SEN

ÜCRETLERE İLİŞKİN TALEPLER

Memur maaşını oluşturan bütün kalemlerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli maaşına yansıtılması

Taban aylığına 100 TL zam yapılması.

Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl sınırlaması kaldırılmalı

Toplu sözleşme ikramiyesi 2014 için ayda 30 TL’den yıllık 360 TL; 2015’te aylık 40 TL’den yıllık 480 TL'ye çıkartılması.

 Emeklilerimizin de gelir dağılımdan adil bir pay almasını sağlayacak uygulamalara geçilmeli, emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası verilmelidir.

Sözleşme ücreti tavanı 4 bin 28 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkarılması.

Tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına 1 Ocak 2014’ten geçerli olmak üzere %10, 1 Temmuz 2014 ‘ten itibaren de ilaveten %10 zam yapılmalıdır.

Aile Eş Çocuk yardımının arttırılması.

2015 yılı içinde aynı şekilde tüm kamu görevlilerine ve emeklilerine birinci ve ikinci aylık dilimlerde ayrı ayrı %10’ar (%10+10) maaş artışı yapılmalıdır.

Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bankalarla protokol imzalanması.

Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine 843 TL tutarında “Bayram İkramiyesi” ödenmelidir.

Kıdem Aylığı katsayısının 1,53’ten 8.13’e çıkartılması.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele de ek gösterge verilmelidir.

Silah tazminatı ve vardiya tazminatı ödenmesi,

Ek gösterge uygulamasındaki adaletsizlikler giderilmelidir.

Öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere mağduriyeti gidermek üzere 200 ila 400 TL arası ekstra ücret verilmesi.

Özel hizmet tazminatında yaşanan adaletsizlikler giderilmeli, özel hizmet tazminat oranları unvan bazında eşitlenerek tüm memurlar için yükseltilmelidir. 

Fazla mesai sorununun çözülmesi,

Kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan 700 bin öğretmen başta olmak üzere, KİT personeli, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, posta dağıtıcısı, araştırmacı, polis, subay, ast subay, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi gibi ek ödeme artışından faydalanamayan kamu görevlilerinin ek ödeme oranları 25-75 puan artırılmalıdır.

Doğum yardımının 191 TL’den 813 TL’ye çıkarılması.

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personel için mahrumiyet yeri ödeneği getirilmelidir.

Ölüm yardımı, memurun kendisi için bin 459 TL’den 3 bin 93 TL’ye çıkarılması. Memurin eşi ve çocuğu için ise bu rakam 729 TL’den bin 546 TL’ye yükseltilmesi,

Fazla mesai ücreti, çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılmalıdır.

Evlenme Yardımı memurun kendisinin evliliğinden en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı olmak üzere 3 bin 866 TL destek verilmesi. Memurun çocuğu evlenecekse en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı olmak üzere bin 546 TL verilmesi,

Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesinde yeni düzenleme getirilmeli, özellikle sözleşmeli personelin yaşadığı vergi adaletsizliği giderilmelidir.

Fiilen görev yapılan her gün için 5 TL ulaşım yardımı yapılması,

Yerel yönetimlerde çalışanların maaşlarının zamanında ödenmesi sağlanmalıdır.

Görev başında geçirilen her öğün için 6 TL yemek yardımı verilmesi, 

Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemeler yükseltilmeli; tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı Uzlaştırma Kurulu’nun daha önce verdiği kararlara uygun şartlarda ödenmeli, sosyal devlet ilkesi gerçek anlamda hayata geçirilmelidir.

Giyecek yardımı olarak 2014 yılı için 100 TL ve 2015 yılı için 135 TL olarak ödenmesi,

Ek ders ve nöbet ücretleri artırılmalı, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders ücreti, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti verilmelidir.

Kadro unvan ve ek gösterge yönüyle ayrım yapmaksızın bütün kamu görevlilerine 2014 yılı için 50 ve 2015 yılı için 60 TL harcırah (yevmiye) ödenmesi,

Vatani görevini yapmak üzere ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primleri kurumları tarafından yatırılmaya devam etmeli, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının ¼’ü oranında destek ödemesi yapılmalıdır.

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre ;2014 için 4  TL,  5 TL,  7 TL,  15 TL,  2015 için  5 TL,  6 TL,  9 TL, 20 TL fazla mesai verilmesi,

Doğal afet halinde bu bölgelerde görev yapan personele bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir. Bu kimselerin talepleri halinde başka bölgelere tayin hakkı da verilmelidir.

Emeklilikte ödenen tazminat 965 TL’den bin 475 TL’ye yükseltilmesi,

 

Yan ödeme katsayısı ve gösterge rakamları yüzde 50 arttırılmak suretiyle 0,03652 olması,

 

Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılması ve em ödemenin emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınmalı.

 

Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırının kaldırılması,

 

399'a tabi personelin ek ödeme oranlarının emsal  devlet memurlarından düşük olmaması, gelir vergisi kesintisinin emsali devlet memurlarından yüksek olmaması,

SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN TALEPLER

Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personel Genel İdare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.

Başta başörtüsü olmak üzere kamu görevlilerinin kılık-kıyafet kapsamlı yasaklarına son verilmesi,

Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosu verilmelidir.

4-C’li geçici personel statüsündekilerin kadroya geçirilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan kariyer uzmanlığı- normal uzmanlık, merkez-taşra uzmanları gibi farklılıklar giderilmeli, aynı unvanlı personelin özlük hakları eşitlenmelidir.

2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi, 2005 yılından sonra uygulanan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması.

Öğretmenlerde olduğu üzere doktor, akademisyen gibi kamu görevlilerinin, vatani görevlerini hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerde yapması sağlanmalı, asker öğretmen uygulaması benzeri, asker sağlık görevlisi, asker akademisyen uygulamasına geçilmelidir.

 

Kadro verilmeyen 4-C çalışanları ile vekil imam, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları, usta öğreticiler ve üniversite mezunu işçiler de kadroya geçirilmelidir.

 

Kamuda istihdam yapısını değiştiren, iş güvencesini yok eden 4-B ve 4-C statüsünde personel çalıştırma, vekil ebe, vekil imam, sözleşmeli öğretmen gibi esnek ve güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmelidir.

 

4/C’li ve değişik adlar altındaki sözleşmeli personelin de sosyal yardım ve ödemelerden faydalanması sağlanmalıdır.

 

Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlanması ve yemek hizmeti sunulmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesi sağlanmalıdır.

 

Aile birliğinin sağlanması temel alınmalı, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılmalıdır.

 

Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil yapamayan kamu çalışanlarının çalışma şartları yeniden gözden geçirilmelidir.

 

Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.

 

18 yaşını dolduran çocuklarımızın öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına son verilmeli, yaş sınırı yükseltilmelidir.

 

Engelli personelin daha kolay hizmet üretebilmeleri için görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçler alınmalı; engelli personele engel durumunu artıracak görevlendirme yapılmamalıdır.

 

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.