logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ SENDİKANIN KAÇ ÜYESİ VAR?

Aktif . Yayınlanma Sendika

sendikalar4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayımlandı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğde, Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2013 Temmuz ayı istatistikleri yer aldı. İstatistiklerde; üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara yer verilmeezken, toplam çalışan kamu görevlisi sayısının bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulduğu belirtildi. 

KONFEDERASYONLAR VE SENDİKALAR

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI TOPLAM ÜYE SAYISI
KESK 237.180
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
TÜRKİYE KAMU-SEN 444.935
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)
MEMUR-SEN 707.652
(Memur Sendikaları Konfederasyonu)
BASK 3.020
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ 40.041
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)
HAK-SEN 4.072
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)
DESK 4.699
(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)
TÜM MEMUR-SEN 8.047
(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)
BAĞIMSIZ SENDİKALAR 18.375
GENEL TOPLAM 1.468.021

 

Hizmet Kolunun Adı Toplam Kamu Görevlileri Sayısı Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri 210.858 BES (Büro Emekçileri Sendikası) KESK 20.259 9,61
TÜRK BÜRO - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 44.649 21,17
(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)
BÜRO MEMUR - SEN MEMUR-SEN 48.112 22,82
(Büro Memurları Sendikası)
BÜRO HAK-SEN HAK-SEN 1.300 0,62
(Büro Çalışanları Hak Sendikası)
BÜRO-İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 1.226 0,58
(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN BASK 516 0,24
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)
MES BAĞIMSIZ 68 0,03
(Müstakil Emekçiler Sendikası)
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) DESK 326 0,15
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 2.113 1,00
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 34 0,02
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 111 0,05
SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 54 0,03
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 1.007.865 TÜRK EĞİTİM-SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 225.250 22,35
(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM - SEN KESK 124.380 12,34
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
EĞİTİM - BİR - SEN MEMUR-SEN 251.110 24,92
(Eğitimciler Birliği Sendikası )
TEM - SEN BAĞIMSIZ 1.554 0,15
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ 953 0,09
(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
ANADOLU EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ 725 0,07
(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)
ATA-SEN BAĞIMSIZ 85 0,01
(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM-İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 34.912 3,46
(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)
TEÇ-SEN BAĞIMSIZ 7.572 0,75
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)
KUVAYI EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ 26 0,00
( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası)
EĞİTİM HAK-SEN HAK-SEN 831 0,08
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)
AND-SEN BAĞIMSIZ 451 0,04
( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)
TÜM EĞİTİM BİR-SEN BAĞIMSIZ 64 0,01
(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)
BEÇ-SEN BAĞIMSIZ 133 0,01
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
DES BAĞIMSIZ 409 0,04
(Demokrat Eğitimciler Sendikası)
BİRLİK EĞİTİM-SEN TÜM MEMUR-SEN 527 0,05
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
BİLGEÇ BAĞIMSIZ 130 0,01
(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM SÖZ-SEN BAĞIMSIZ 128 0,01
(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)
MEÇ-SEN BAĞIMSIZ 34 0,00
(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
TEG-SEN BAĞIMSIZ 203 0,02
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN DESK 15 0,00
(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)
METESEN BAĞIMSIZ 524 0,05
(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN BASK 124 0,01
(Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
EĞİT BİL-SEN BAĞIMSIZ 154 0,02
(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
SÖZ EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ 28 0,00
(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)
YENİ-SEN BAĞIMSIZ 100 0,01
(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
EKSEN EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ 562 0,06
(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)
İLKE-SEN BAĞIMSIZ 74 0,01
(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)
SAY-SEN BAĞIMSIZ 44 0,00
(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)
YURT AY-SEN BAĞIMSIZ 132 0,01
(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası)
Sağlık ve Sosyal Hizmetler 449.981 TÜRK SAĞLIK - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 91.966 20,44
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
SES KESK 39.627 8,81
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
SAĞLIK - SEN MEMUR-SEN 193.612 43,03
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ BAĞIMSIZ 96 0,02
(Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN BASK 743 0,17
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)
SAĞLIK HAK-SEN HAK-SEN 546 0,12
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)
TÜM SAĞLIK-SEN BAĞIMSIZ 556 0,12
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
SÖZ-SEN BAĞIMSIZ 158 0,04
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)
HİZMET SAĞLIK-SEN BAĞIMSIZ 100 0,02
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası)
BİRLİK SAĞLIK-SEN BAĞIMSIZ 23 0,01
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)
SAĞLIK SÖZ-SEN BAĞIMSIZ 360 0,08
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)
GENEL SAĞLIK-İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 966 0,21
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN TÜM MEMUR-SEN 580 0,13
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BEYAZ-SEN BAĞIMSIZ 17 0,00
(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)
ANADOLU SAĞLIK-SEN DESK 389 0,09
(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
TIP-SEN BAĞIMSIZ 8 0,00
(Tıp Çalışanları Sendikası)
SÖZ SAĞLIK-SEN BAĞIMSIZ 25 0,01
(Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası)
SAĞLIK TEK-SEN BAĞIMSIZ 55 0,01
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Tek Sendikası)
AKTİF SAĞLIK-SEN BAĞIMSIZ 231 0,05
(Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
Yerel Yönetim Hizmetleri 118.546 TÜM BEL - SEN KESK 31.099 26,23
(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)
TÜRK YEREL HİZMET - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 16.001 13,50
(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )
BEM - BİR - SEN MEMUR-SEN 57.100 48,17
(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)
YEREL - İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 1.595 1,35
(Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)
YEREL HAK-SEN HAK-SEN 372 0,31
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN BASK 153 0,13
(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)
BELBİR-SEN DESK 105 0,09
(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)
TÜM YEREL MEMUR-SEN TÜM MEMUR-SEN 61 0,05
(Tüm Yerel Memurlar Sendikası)
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri 36.362 TÜRK HABER - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 11.258 30,96
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )
HABER - SEN KESK 3.799 10,45
(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)
BİRLİK HABER - SEN MEMUR-SEN 13.003 35,76
( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )
BAĞIMSIZ HABER - SEN BASK 620 1,71
(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
HABER HAK- SEN HAK-SEN 16 0,04
(Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası )
DEMOKRAT HABER-SEN DESK 23 0,06
(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası )
Kültür ve Sanat Hizmetleri 16.340 TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 2.618 16,02
(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
KÜLTÜR SANAT - SEN KESK 4.307 26,36
(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)
KÜLTÜR MEMUR - SEN MEMUR-SEN 4.044 24,75
(Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN BASK 57 0,35
(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)
KÜLTÜR SANAT-İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 270 1,65
(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)
KÜLTÜR HAK-SEN HAK-SEN 18 0,11
(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri 35.613 TÜRK İMAR - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 5.680 15,95
(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
YAPI YOL - SEN KESK 3.639 10,22
(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)
BAYINDIR MEMUR - SEN MEMUR-SEN 11.052 31,03
(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN BASK 289 0,81
(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)
İMAR HAK - SEN HAK-SEN 578 1,62
( İmar Çalışanları Hak Sendikası)
Ulaştırma Hizmetleri 28.545 TÜRK ULAŞIM - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 7.504 26,29
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
BTS KESK 2.727 9,55
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)
ULAŞTIRMA MEMUR - SEN MEMUR-SEN 9.534 33,40
(Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN BASK 27 0,09
(Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası)
ULAŞTIRMA FAAL - SEN DESK 31 0,11
(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)
ULAŞIM HAK - SEN BAĞIMSIZ 150 0,53
(Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası)
UDEM HAK - SEN HAK-SEN 58 0,20
(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)
ULAŞIM-İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 94 0,33
(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri 72.822 TARIM ORKAM - SEN KESK 3.055 4,20
(Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
TÜRK TARIM ORMAN - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 11.657 16,01
(Türkiye Tarım - Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TOÇ BİR - SEN MEMUR-SEN 36.836 50,58
(Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası)
BATOÇ-SEN BASK 156 0,21
(Bağımsız Tarım - Orman ve Çevre Sendikası)
TOÇ HAK - SEN HAK-SEN 304 0,42
(Tarım - Orman ve Çevre Hak Sendikası)
BİRLİK TARIM ORMAN - SEN (Birlik, Gıda, Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 25 0,03
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 978 1,34
DEM -TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) DESK 112 0,15
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri 38.905 TÜRK ENERJİ - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 6.818 17,52
(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )
ESM KESK 3.659 9,40
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)
ENERJİ BİR - SEN MEMUR-SEN 16.683 42,88
( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN BASK 92 0,24
(Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
ENERJİ HAK - SEN HAK-SEN 49 0,13
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)
TÜM ENERJİ - SEN BAĞIMSIZ 4 0,01
(Tüm Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri 118.801 TÜRK DİYANET VAKIF - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 21.534 18,13
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
DİYANET - SEN MEMUR-SEN 66.566 56,03
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)
DİVES KESK 629 0,53
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)
BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN BASK 243 0,20
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
DİVA-SEN TÜM MEMUR-SEN 6.743 5,68
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
DİN BİR-SEN DESK 3.698 3,11
(Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası)
TÜM DİYANET-SEN BAĞIMSIZ 238 0,20
Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası
 Toplam Memur Sayısı: 2.134.638 Toplam Sendikalı Memur Sayısı:   1.468.021 68,77

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.