logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURA GREV YASAĞI GETİRİLEMEYECEĞİ YÖNÜNDE KARAR VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

grevDevlet memurlarının grev yapmasını engelleyen yasal düzenlemeye istinaden tesis edilen idari işlemin, Anayasa’nın 90 ıncı maddesinde yer alan hüküm nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11 inci maddesine aykırı olduğuna karar verildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu tarafından 1 günlük uyarı grevi yapılması için alınan karar doğrultusunda hazırlanan bildirileri dağıtmak üzere stand açılması için yapılan başvurunun ilgili mülki makam tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 27 nci maddesinde düzenlenen grev yasağı gerekçe gösterilerek, reddedilmesi üzerine açılan davada, Mersin 2 nci İdare Mahkemesi, stand açılması isteminin reddi işleminin iptaline karar verdi.

Mahkeme Kararında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 27 nci maddesinde yer alan “Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyernez veya teşvik edemezler.” hükmünden söz edilerek, idare tarafından stand açılmaması her ne kadar bu hükme dayandırılmışsa da, Anayasa’nın 90 ıncı maddesinin son fıkrası ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşma hükümlerinin, ulusal yasalara göre iç hukukta üstünlüğünün kabul edildiği vurgullandı.

Mahkeme, grev hakkı ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlarda da grev hakkını engellemeye yönelik uygulanan yaptırımların “demokratik bir toplum için gerekli” olmadığı sonucuna varıldığını belirterek, davacı sendikanın kamu çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi amacıyla aldığı grev kararının uygulanmasına yönelik olarak bildiri dağıtmak için yaptığı başvurunun 657 sayılı Kanunun 27 nci rnaddesi gereği greve teşvik amaçlı bildiri dağıtımı yapılamayacağı gerekçesiyle reddedilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11 inci maddesine aykırı olduğu sonucuna vararak, işlemin iptaline hükmetti.

pdf icon İlgili karar

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.